University of Twente Student Theses

Login

Het leven in Lonneker : een onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp Lonneker

Wal, M. van de (2011) Het leven in Lonneker : een onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp Lonneker.

[img] PDF
876kB
Abstract:De gemeente Enschede en de dorpsraad Lonneker willen de leefbaarheid in Lonneker in kaart brengen om eventuele wijzigingen in het leefbaarheidsbeleid door te voeren. In dit onderzoek is de leefbaarheid van Lonneker onderzocht met behulp van een enquête en is er gekeken of de leefbaarheid verbeterd kan worden. In de theorie wordt leefbaarheid opgedeeld in drie verschillende pijlers. De eerste pijler omvat de fysieke omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan de kwaliteit van woningen. De tweede pijler bestaat uit voorzieningen die aanwezig zijn, zoals scholen en een dorpshuis. De laatste pijler is de pijler sociaal gedrag en heeft betrekking op de wijze waarop mensen omgaan met de omgeving. Met deze drie pijlers is er gekeken naar de gegevens die uit de enquête zijn verkregen. Uit deze gegevens is gebleken dat de indeling van de leefbaarheid in drie pijlers aangepast moest worden. Er bleken maar twee soorten leefbaarheid te zijn, de fysieke leefbaarheid en de sociale leefbaarheid. Uit de enquête kwam naar voren dat het over het algemeen erg goed gaat met de leefbaarheid in Lonneker. De fysieke leefbaarheid werd gemiddeld met een 7,5 gewaardeerd, en de sociale leefbaarheid scoort gemiddeld een 6,8. Om verbeterpunten te verkrijgen is gekeken of de leefbaarheid voor alle bevolkingsgroepen voldoende is. Om die reden is de onderzoekspopulatie opgedeeld in verschillende subgroepen op basis van sociaal maatschappelijke kenmerken. Uit de analyse is gebleken dat de subgroepen afzonderlijk niet veel van de gemiddelde scores afwijken en dat de leefbaarheidsbeleving voor elke subgroep met minimaal een voldoende wordt beoordeeld. In dit onderzoek is de conclusie getrokken dat de gemeente Enschede en de dorpsraad Lonneker het huidige leefbaarheidsbeleid voort moeten zetten. Zo blijft Lonneker een prettig dorp om in te wonen en te leven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62614
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page