University of Twente Student Theses

Login

Bacheloropdracht : C1000 BV Amersfoort

Ooms, R. (2011) Bacheloropdracht : C1000 BV Amersfoort.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit verslag wordt het onderzoek met betrekking tot de emballageafdelingen van de regionale distributiecentra (gevestigd in Breda, Gieten, Raalte en Woerden) besproken. Het was de bedoeling om te analyseren of de verschillende emballageafdelingen enerzijds over voldoende losdeuren beschikken en anderzijds of ze over voldoende bufferruimte beschikken om de containers met emballage tijdelijk op te slaan voor deze wordt gesorteerd of opgehaald door de leverancier. Het hoofdprobleem was daardoor als volgt:  Beschikken de emballageafdelingen van C1000 over voldoende capaciteit om de vrachtwagens met retouremballage binnen afzienbare tijd te kunnen lossen wanneer deze bij het distributiecentrum aankomen? Het eerste deel van het onderzoek bestond uit het verzamelen van data. Allereerst, zijn de aankomstintensiteiten van de vrachtwagens bij de distributiecentra geanalyseerd. Vervolgens is de inhoud van deze vrachtwagens bepaald, het gemiddelde aantal containers van elke soort emballage (biercontainers, bundels, etc.) dat een vrachtwagen bevat. Tenslotte was Tenslotte was het ook nodig om de verwerkingscapaciteit van de sorteerafdelingen te bepalen. Na het verzamelen van de data is een model gemaakt van de emballagestroom in een distributiecentrum. Met dit model en de data van de emballageafdelingen is vervolgens het emballageproces gesimuleerd door middel van een simulatie model dat is uitgevoerd in het programma Plant Simulation. Door middel van deze simulatie is bepaald of de distributiecentra in de huidige situatie over voldoende capaciteit beschikken (aantal losdeuren en oppervlakte van de buffer). Omdat de distributiecentra in Breda in Raalte te maken krijgen met een forse groei in het aantal te beleveren supermarkten, en als gevolg daarvan meer emballage te verwerken krijgen, is er ook gekeken naar de effecten van een stijging in het aantal vrachtwagens en het aantal containers per vrachtwagen op de benodigde capaciteit van de distributiecentra. Uit deze simulaties is gebleken dat het distributiecentrum in Breda op dit moment al krap zit wat betreft de capaciteit. Daarnaast is de capaciteit in de toekomstige situatie zeker ontoereikend, het aantal losdeuren zal moeten worden vergroot en er is een grotere buffer nodig. Daarnaast dient de verwerkingscapaciteit vergroot te worden. Het distributiecentrum in Gieten beschikt in combinatie met de laadkuil op het buitenterrein over voldoende capaciteit om de groei in emballage op te kunnen vangen. Het distributiecentrum in Raalte krijgt net als Breda te maken met een enorme groei. Echter, het aantal losdeuren blijft voorlopig voldoende om de vrachtwagens voldoende snel te kunnen lossen. De grootte van de buffer is hier daarentegen ontoereikend om tijdens de drukke dagen de emballage op te kunnen slaan. Aangezien dit distributiecentrum pas nieuw is gebouwd zal moeten worden onderzocht of sommige emballage tijdelijk elders kan worden opgeslagen. Het distributiecentrum in Woerden beschikt ook over voldoende losdeuren, maar ook hier zal de buffer moeten worden vergroot om op drukke dagen over voldoende capaciteit te beschikken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
C1000 BV, Amersfoort, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62615
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page