University of Twente Student Theses

Login

Protocollaire Zorg - Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Maaren, ? van (2011) Protocollaire Zorg - Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

[img] PDF
1MB
Abstract:De Nederlandse gezondheidszorg is continu in verandering. Een belangrijke verandering die nu nog steeds plaats vindt is de toename van het gebruik en het belang van protocollen. De afgelopen jaren is ook de vraag naar transparantie in de gezondheidszorg toegenomen. Het gebruik van protocollaire zorg om aan de vraag naar meer transparantie te voldoen is bijna vanzelfsprekend. Bij het gebruik van protocollaire zorg is het over het algemeen makkelijker om resultaten op te slaan en inzichtelijker te maken, als gevolg van de gestandaardiseerde methoden (protocollen). Allereerst moeten protocollen gestructureerd vastgesteld en opgeslagen worden. Vervolgens moeten protocollen geïmplementeerd en gevolgd worden. Als laatste moeten resultaten die direct of indirect uit deze protocollen volgen op een gestandaardiseerde wijze inzichtelijk gemaakt worden zodat transparantie geboden wordt en resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Het werken aan de hand van (meer) protocollen vraagt om meer administratieve handelingen. Nieuwe technologie zou hier een oplossing moeten bieden: het samenbrengen van protocollen, gegevens en resultaten op één (digitale) locatie zodat het proces van protocollaire zorg voldoende ondersteund wordt. Het probleem is echter het kunnen aantonen van de toegevoegde waarde van het in één digitale toepassing samenbrengen van protocollen, gegevens en resultaten zodat het proces van protocollaire zorg voldoende ondersteund wordt en resultaat van zorg meetbaar en inzichtelijk wordt. Dit onderzoek bestaat uit drie pijlers. Allereerst is een eenduidige definitie van protocollaire zorg opgesteld die de meest belangrijke aspecten als het gaat om dit soort zorg beschrijft: “Een combinatie van logisch opeenvolgende protocollen en ondersteunende activiteiten die de leidraad vormen voor het zorgtraject, waarbij toetsing van verzamelde gegevens indien nodig leidt tot aanpassingen in protocollen, ondersteunende activiteiten en aangeboden zorg”. Een groot onderdeel van deze definitie volgt uit wetgeving omtrent de zorg, die erg uitgebreid is. De tweede pijler bespreekt het theoretische nut van ICT in het ondersteunen protocollaire zorg. Allereerst wordt het proces rondom protocollaire zorg beschreven en wordt is bij elke stap geïdentificeerd welke rol ICT kan spelen. Vervolgens is aan de hand van het Technology Acceptance Model belicht welke aspecten van belang zijn als een ICT toepassing succesvol wil zijn. Dit model leidt ook tot een aantal concepten en indicatoren die gemeten worden in het gebruikersonderzoek onder de derde pijler. De derde pijler bevat het empirische gebruikersonderzoek waarin gebruikers van Curasoft (een ICT toepassing die protocollaire zorg ondersteunt) de voor hun toegevoegde waarde hebben kunnen aangeven. Hieruit volgde dat Curasoft een voldoende scoorde op belangrijke gebieden zoals tijdwinst op langere termijn en de kwaliteit van geleverd werk. Echter heeft Curasoft een belangrijke inhaalslag te maken als het gaat om gebruiksgemak. Vanuit de drie pijlers van het onderzoek volgt dat de toegevoegde waarde van Curasoft zich bevindt in het kwalitatief verbeteren van het werk, de mogelijkheid tot het voldoen aan allerlei vaktechnische eisen en tijdwinst op langere termijn, tevens in het inzichtelijker maken van de eigen werkzaamheden, de verwachtingen aan en de uikomsten van het eigen werk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62616
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page