University of Twente Student Theses

Login

Logistieke verstoringen: een onderzoek naar technische onderdelencontrole

Muller, P. (2012) Logistieke verstoringen: een onderzoek naar technische onderdelencontrole.

[img] PDF
611kB
Abstract:Voor u ligt mijn bachelor-eindopdracht in het kader van het afsluiten van mijn bachelor Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Het onderzoek bevat een empirisch gedeelte, dat uitgevoerd is bij de Veluwse Machine Industrie (VMI) te Epe, een producent van onder meer bandenbouwmachines. Het onderzoek richt zich op de logistieke processen binnen VMI, waarbij wordt gezocht naar mogelijk verstoringen. Er is in eerste instantie vrij breed gezocht naar mogelijke inefficiënte processen met als uitkomst een zestal mogelijke kernproblemen. Om het onderzoek vervolgens diepte te geven, is de keuze gemaakt om het kernprobleem “geen technische onderdelencontrole” verder uit te werken. Deze keuze is gemaakt door mogelijke kernproblemen af te strepen die minder relevant, moeilijk beïnvloedbaar of niet met volle zekerheid vast te stellen zijn. Het ‘probleem’ van geen technische onderdelencontrole is in eerste instantie niet zozeer een probleem, maar juist een bewuste keuze van VMI, omdat zij een dermate hoge kwaliteit van de binnenkomende onderdelen van haar leveranciers eist, waardoor controle op onderdelen niet nodig is. Echter, na onderzoek blijkt dat de eis van een maximaal gemiddeld defectpercentage van 99,5% niet wordt gehaald, maar dat dit schommelt rond 98%. Ook vinden er binnen VMI zelf de nodige discussies plaats over enerzijds de leveranciersselectie en anderzijds de inrichting van een controlesysteem voor binnenkomende onderdelen. Ik heb in overleg met VMI besloten dat ik de procedures voor het selecteren van leveranciers niet uitgebreid ga analyseren, maar dat ik daar slechts globale uitspraken over zal doen. Ik heb mij dus voornamelijk bezig gehouden met de vraag hoe VMI om zou moeten gaan met de binnenkomende onderdelen. Het gevolg van foutieve onderdelen die niet gefilterd worden is namelijk dat dit hoge kosten met zich meebrengt door de vertragingingen die projecten oplopen. Mijn onderzoeksvraag heb ik daarom als volgt geformuleerd: ‘Welk onderdelencontrolesysteem moet VMI hanteren om de totale kosten van procesvertragingen te verminderen en waar moet deze controle plaatsvinden?’ Ik ben hierbij begonnen met theoriëen zoeken die mij wat meer konden vertellen over de invulling van een dergelijk controlesysteem. Buiten de vergaarde kennis over steekproeffrequenties, type onderdelen en mogelijke inspectiepunten, heb ik het model van Hsieh en Liu uitgebreid geanalyseerd. Dit complexe model beschrijft aan de hand van een soort speltheorie de strategische interactie tussen leverancier en producent, met als doel om een evenwicht in winst te creëren waar beide partijen tevreden mee zijn. Hieruit volgt dan een optimale steekproeffrequentie voor zowel de leverancier als de producent. Het model eist een hele lijst aan inputvariabelen, waardoor het model realistisch, doch ingewikkeld te implementeren wordt. In dit onderzoek is echter gepoogd om de benodigde variabelen te vinden en aan te tonen dat dit model een geschikt hulpmiddel kan zijn voor het bepalen of en waar inspectie nodig is op binnenkomende onderdelen. Er is informatie van één (niet te noemen) leverancier gebruikt die onderdelen levert aan VMI en hierop is het model vervolgens toegepast. Ten slotte is er kwalitatief gekeken hoe een vergelijkbaar bedrijf omgaat met de controle op binnenkomende onderdelen. Het bedrijf Weir Minerals te Venlo, producent van grote waterpompen, was zo vriendelijk om mij te laten zien in welke mate zij technische inspectie toepassen op binnenkomende onderdelen. Dit bleek heel anders te gaan dan bij VMI.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
VMI Epe Holland BV, Epe, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62618
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page