University of Twente Student Theses

Login

SLO en de invoering van het individuele werknemers budget

Veen, N. van 't (2011) SLO en de invoering van het individuele werknemers budget.

[img] PDF
944kB
Abstract:Stichting Leerplan Ontwikkeling bevindt zich in de onderhandelingsfase van een nieuwe cao waar het individuele werknemers budget onderdeel van uitmaakt. Het individuele werknemers budget is een budget voor iedere werknemer om zichzelf te ontplooien door middel van inkoop van vrije dagen, opleidingen en persoonlijke voorzieningen. Het individuele werknemers budget is een nieuw concept voor het bedrijf. Hieruit kwam de vraagstelling welke consequenties de invoering van het individuele werknemers budget gaat hebben voor de administratieve processen en systemen van Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het individuele werknemers budget is voor iedere werknemer beschikbaar. Het neemt bestaande seniorenregelingen als leeftijdsdagen en BAPO-regeling op, waardoor sommige medewerkers benadeeld worden. Werknemers die nu gebruik maken van de BAPO-regeling worden hierin gecompenseerd door een vijf jaar durende overgangsregeling, waarin zij ieder volgend jaar meer moeten betalen voor het opnemen van een vrije BAPO-dag. Het budget kan besteed worden aan diverse voorzieningen. Deze voorzieningen kunnen samenvallen met de werkkostenregeling die in 2014 verplicht is voor alle werkgevers. Deze regeling houdt in dat er gekeken wordt naar alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, die al dan niet belast moeten worden. Op enkele punten komen deze regelingen samen en dienen vergoedingen al dan niet belast te worden. Stichting Leerplan Ontwikkeling gebruikt de systemen ADP-Pion en WebSolutions. WebSolutions wordt alleen gebruikt voor het registreren van verlof. ADP-Pion is het gebruikte systeem voor de salaris- en personeelsadministratie. Het individuele werknemers budget stelt eisen aan de administratieve systemen van Stichting Leerplan Ontwikkeling. Deze eisen hebben betrekking op de berekeningen die het programma moet maken en de verschillende keuzemogelijkheden die het individuele werknemers budget biedt. ADP-Pion voldoet deels aan deze eisen. Het is mogelijk het individuele werknemers budget in het systeem te beheren, door gebruik te maken van een positieve lening op de salarisspecificatie. Deze lening geeft het budget van de medewerker weer en kunnen de mutaties per maand inzichtelijk gemaakt worden. Het nadeel hiervan is dat de afdeling P&O handmatige berekeningen moet uitvoeren. Van de vijf geïnterviewde organisaties bleken drie organisaties hun voorwaarden als volgt te hebben geïmplementeerd. Vooraf dacht men na over de consequenties, eisen en wensen van het nieuwe systeem, indien de nieuwe secundaire voorwaarden verwezenlijkt worden. Vervolgens is er gezocht naar een geschikt systeem, hetzij bij de huidige leverancier, of elders. Dit is dan op verschillende manieren gecommuniceerd naar de medewerkers. Van de andere twee organisaties, heeft een organisatie geen voorwaarden geïmplementeerd, terwijl de ander ze simpelweg ingevoerd heeft, zonder een nieuw systeem aan te schaffen. Bij deze laatste is er eenmalig gecommuniceerd over de verandering, terwijl alle andere organisaties communicatie als heel belangrijk beschouwen. Het individuele werknemers budget gaat veranderingen veroorzaken in de huidige administratieve processen binnen Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het budget zal een relatie hebben met de werkkostenregeling die in 2014 verplicht ingevoerd moet worden en waar dus rekening mee gehouden dient te worden. Tevens zullen de taken van de afdeling P&O, met de invoering van de lening als een tijdelijke oplossing, worden veranderd en uitgebreid en zal de werkdruk bij deze afdeling wellicht verhoogd worden. De huidige ontwikkelaar van het systeem ADP-Pion werkt aan een nieuwe module die aan de wensen van Stichting Leerplan Ontwikkeling voldoet. Eén van de aanbevelingen aan Stichting Leerplan is dan ook om het huidige systeem te behouden en het IWB hierin te verwerken zodat eventueel in een later stadium kan worden overgestapt naar een nieuw programma dat beter aansluit bij de eisen en wensen van de organisatie. Tevens is het belangrijk dat over de invoering en consequenties van het individuele werknemers budget wordt gecommuniceerd met de medewerkers, zodat deze weten wat het inhoudt en wat het voor hen betekent. Daarnaast is het belangrijk dat het budget onder de aandacht van de medewerkers blijft zodat het voor hen een vanzelfsprekend onderdeel van de arbeidsvoorwaarden wordt. Het invoeren van default opties kunnen daarbij wellicht een goede optie zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stichting Leerplan Ontwikkeling SLO, Enschede, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62622
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page