University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkeling van de wijkagent: in het streven naar contextgedreven werken

Westerveld, W. (2012) De ontwikkeling van de wijkagent: in het streven naar contextgedreven werken.

[img] PDF
1MB
Abstract:Al sinds de jaren zeventig is de politie in Nederland fors aan het transformeren. Er wordt al decennia geprobeerd om de politie zo goed mogelijk te integreren in de samenleving. De Nederlandse politie is altijd sterk verbonden geweest met lokale gemeenschappen en het lokale gezag. Lokale verbondenheid hoort bij ons land. De wijkagent is sinds eind vorige eeuw de meest vooruitgeschoven post van de Nederlandse politie. Hij is bij uitstek het aanspreekpunt voor de wijkbewoners. Sinds enkele jaren heeft het contextgedreven werken bij de politie zijn intrede gedaan. Contextgedreven werken is het ‘’van buiten naar binnen werken’’. De buurt moet bepalen waar de politie haar prioriteiten legt. Dit vergt nogal een omslag, aangezien er bij de politie vooral in systemen en modellen wordt gedacht. Dit onderzoek vond plaats binnen het cluster West. Eén van de vijf clusters van de regiopolitie Twente waarin de basispolitie is opgedeeld. Het onderzoek gaat vooral om de ontwikkeling van tien wijkagenten binnen dit cluster. In dit onderzoek is ook de houdbaarheid van een wijkagent in een bepaalde wijk meegenomen. Om de zes of acht jaar moet een wijkagent van wijk wisselen. Dit wordt gedaan om hun ontwikkeling te bevorderen en ‘’vergroeiing’’ met de wijk tegen te gaan. In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van de wijkagenten onderzocht in het streven naar contextgedreven werken. De hoofdvraag luidt: Hoe ontwikkelt het optreden van de wijkagent zich in de loop van de tijd waarin hij/zij aan een wijk is verbonden en wat is gezien het streven naar contextgedreven werken het optimale moment om van wijk te wisselen? Om de ontwikkeling van de wijkagenten te meten zijn drie factoren belangrijk volgens dit onderzoek. Language, Learning en Leadership bepalen volgens Muir (1977) of de wijkagent doorgroeit naar een Professional of dat hij terugvalt in een van de drie andere rollen: Reciprocator, Avoider of Enforcer. Er zijn binnen dit cluster op basis van dit onderzoek drie Professionals werkzaam onder de tien wijkagenten. Verder zijn er vier Reciprocators en drie Enforcers. Op het gebied van Language scoren de wijkagenten binnen dit cluster hoog. Alle tien wijkagenten hebben aangetoond al pratend problemen op te kunnen lossen. Op de maatstaf Leadership is erg veel variatie. De ene agent werkt precies zoals de leidinggevende dat van hem verlangt en de ander trekt nog teveel werk naar zich toe. Learning dient zich binnen dit cluster nog meer te ontwikkelen. Een lerende houding is voor veel wijkagenten nog moeilijk aan te nemen. Vaak wordt getracht problemen op te lossen vanuit een eigen (interne) oriëntatie. Daar waar een open oriëntatie beter zou passen. Het is de kunst om ‘’kennen en gekend worden’’, ‘’ingeburgerd zijn in de wijk’’ en de drang naar leren en vernieuwing hand in hand laten lopen. Dat is een lastige kwestie voor enkele wijkagenten en dat zal niet op stel en sprong worden opgelost. Op basis van dit onderzoek is geen concreet optimaal moment, om te wisselen van wijk, aan te geven. Gezien het streven om tot contextgedreven werken over te gaan is het niet wenselijk om een vast moment aan te geven wanneer een wijkagent moet wisselen, zoals dat nu het geval is. De intentie om te wisselen en om een nieuwe uitdaging aan te gaan past in het plaatje van contextgedreven werken, echter is de manier waarop de regel nu wordt toegepast rigoureus.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62643
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page