University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de variatie in de bezettingsgrad van de uitzetvloeren binnen het Vers distributiecentrum van C1000 te Raalte

Lubbers, Lieke (2011) Onderzoek naar de variatie in de bezettingsgrad van de uitzetvloeren binnen het Vers distributiecentrum van C1000 te Raalte.

[img] PDF
1MB
Abstract:In mei 2010 is het Vers distributiecentrum van C1000 te Raalte opgeleverd. Vanuit dit distributiecentrum worden de versproducten en de diepvriesproducten aan de C1000 supermarkten geleverd. Dit onderzoek richt zich alleen op de afdeling Vers, de diepvriesafdeling wordt buiten beschouwing gelaten. De uitzetvloeren van het distributiecentrum worden voor de inslag en de uitslag gebruikt, dit betekent dat de uitzetvloeren, naast het ontvangen van de inkomende goederen, meerdere functies hebben. Zo worden de producten die gereed zijn voor transport naar de ondernemer op de uitzetvloer geplaatst en worden gedurende de dag de cross-dock stromen ontvangen. Het gebruik van dezelfde uitzetvloeren voor de inkomende en uitgaande goederen vereist uitgekiende planningsschema’s. Om de inslag en uitslag nog beter op elkaar af te stemmen wil het management graag weten waar de knelpunten met betrekking tot het gebruik van de uitzetvloeren zich bevinden. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Waar bevinden zich de knelpunten met betrekking tot het gebruik van de uitzetvloeren door de verschillende partijen en hoe kunnen deze knelpunten worden opgelost?’ Aan de hand van diverse gesprekken is de huidige situatie met betrekking tot het gebruik van de uitzetvloeren in kaart gebracht. Hier is naar voren gekomen dat de uitzetvloeren het ene moment van de dag overvol staan, terwijl deze op een ander moment van de dag voor een groot gedeelte leeg staan. Er kan dus worden gesteld dat de variatie in de bezettingsgraad van de uitzetvloeren gedurende de dag te hoog is. Dat de uitzetvloeren een deel van de dag overvol staan, wordt veroorzaakt door een combinatie van een inslagpiek in de ochtend, een uitslagpiek in de ochtend en de beperkte capaciteit. Daarnaast worden de vloeren ook intensief gebruikt door de groeiende cross-dock stromen, echter in het tijdsbestek tussen de verschillende cross-dock aankomsten zijn de uitzetvloeren onbenut. Verder is er geen controle op de lostijden. Als leveranciers vroeger komen lossen dan de afgesproken tijd kan dit, in combinatie met de beperkte capaciteit, ook leiden tot overvolle uitzetvloeren. De gewenste situatie hebben wij beschreven aan de hand van literatuur en aan de hand van de wensen van de verschillende betrokken partijen. In de gewenste situatie worden de uitzetvloeren tijdens de piekuren meer ontlast. Voor een spreiding van de werklast is het wenselijk dat de bezettingsgraad van de uitzetvloeren gedurende de dag constant is. In het kort komen de wensen neer op het volgende: - Een betere spreiding van de losactiviteiten gedurende de dag, hierbij rekening houdende met de houdbaarheidsdata van de producten. - Wachttijden voor losactiviteiten minimaliseren. - Controle en feedback op leveranciers losprestaties. - Uitbreiden van de cross-dock stromen om versere producten te garanderen, hierbij rekening houdende met de bezettingsgraad van de uitzetvloeren. - Gedurende de dag een betere spreiding van de uitgaande vracht. - Verzamelen op expeditietijd zodat de vloer niet onnodig bezet is. Om de knelpunten met betrekking tot het gebruik van de uitzetvloeren te minimaliseren, zijn er enkele adviezen geformuleerd. Met deze adviezen proberen wij het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie te overbruggen. De adviezen worden hieronder per gebied kort weergegeven. Adviezen op het gebied van ontvangst: - Maak op basis van doorlooptijden een ABC-analyse van het gehele productassortiment en stel aan de hand hiervan vast welke producten in de ochtend geleverd dienen te worden. Gewenst is om de producten met korte houdbaarheidsdata vroeg in de ochtend geleverd te krijgen. Door het uitvoeren van een ABC-analyse kan uitgezocht worden of er in de ochtend producten worden gelost die eigenlijk niet in de ochtend gewenst zijn. - Laat de leveranciers die snellopers in grote hoeveelheden komen lossen twee keer per dag bij het distributiecentrum lossen in kleinere volumes. - Geef periodiek feedback op de leveranciers losprestaties. - Laat de pauzes bij de ontvangstafdeling niet overlappen, zorg ervoor dat er altijd iemand aanwezig is. Advies op het gebied van cross-dock: - Verhoog de afhandelsnelheid van de eerste cross-dock shift en gebruik de desbetreffende docks tussen de eerste en tweede shift voor andere doeleinden. Hierdoor worden de uitzetvloeren gedurende de dag beter benut. Adviezen op gebied van expeditie: - Maak voor de ondernemers de voordelen van de middagritten inzichtelijk. - Laat de orders verzamelen op expeditietijd. De adviezen zijn er op gericht om de variatie in de bezettingsgraad van de uitzetvloeren te verlagen. Omdat de adviezen niet onafhankelijk van elkaar zijn wordt er geadviseerd om ze gecombineerd in de praktijk te brengen. Er is gebleken dat we het dichtst in de buurt van de gewenste situatie komen als het advies omtrent het inzichtelijk maken van de voordelen van de middagritten in combinatie met het advies omtrent het verzamelen op expeditietijd wordt doorgevoerd. Voordat het advies omtrent de herverdeling van de winkels wordt doorgevoerd, is aan te raden om eerst het advies betreffende het opsplitsen van de vracht door te voeren. Dit advies kan de weerstand, die bij het schuiven van de winkelleveringen naar de middagritten wordt verwacht, verminderen. Voor het doorvoeren van dit advies zal het uitvoeren van een ABC-analyse ondersteunend zijn. Het is dan ook verstandig om met de implementatie van dit advies te starten. Indien de uitzetvloeren tijdens de piekuren meer worden ontlast en deze gedurende de dag zo efficiënt mogelijk worden benut, kan dit een bijdrage leveren aan een optimale afstemming van inslag en uitslag. Daarnaast kan het ook doorwerken in het kostenplaatje.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Distrubutiecentrum C1000, Raalte
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62656
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page