University of Twente Student Theses

Login

Maatschappelijk rendement van zorgboerderij in Oekraïne

Kolkman, Martijn (2011) Maatschappelijk rendement van zorgboerderij in Oekraïne.

[img] PDF
1MB
Abstract:Stichting Onderwijs Twente Oekraïne (SOTO) is een vrijwilligersorganisatie die de kwaliteit van leven in Oekraïne (district Yaworiw regio L’viv) probeert te verhogen door het verlenen van materiële en inhoudelijke hulp aan onderwijsinstellingen en op verzoek ook aan ziekenhuizen. Armoede is een groot probleem in Oekraïne. Een probleem waar vooral mensen met een achterstandsituatie in de samenleving last van hebben. Om gehandicapten naar betaald werk te begeleiden wil SOTO in Oekraïne een zorgboerderij opzetten. Op deze zorgboerderij kunnen gehandicapten twee jaar verblijven. Hier zullen ze geschoold worden (naast het verrichten van werkzaamheden) zodat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen werken. SOTO wil inzicht in de investering(en) die nodig zijn om de zorgboerderij op te richten en te onderhouden. Daarnaast is er behoefte aan cijfers die duidelijk maken wat de besparingen (maatschappelijk rendement) zijn voor de maatschappij als geheel. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Wat is het maatschappelijk rendement van de zorgboerderij in Oekraïne?” Voor beantwoording maak ik gebruik van de meetmethodiek Social Return On Investment (SROI). Het uitgangspunt van SROI is de veronderstelling dat elke bijdrage van een subsidiegever, een fonds of een overheid, aan een sociaal-maatschappelijk project feitelijk een ‘investering’ is in dat project en als zodanig kan worden beoordeeld. De SROI- meetmethodiek is bedoeld voor een tweeledig publiek. Allereerst zijn dit projectleiders, ondernemers, managers en anderen die belang hebben bij het zichtbaar maken van de maatschappelijke resultaten van hun onderneming of project. Anderzijds gaat het om investeerders, fondsen, overheden, kredietverstrekkers en subsidiegevers in sociale en maatschappelijke projecten, die de economische en sociale opbrengst van hun investeringen willen beoordelen (interreg, 2007-2008, p-4). Voor de zorgboerderij in Oekraïne bestaat dit maatschappelijk rendement uit twee waarde creërende aspecten. Deze bedrijfsaspecten streven verschillende doelstellingen na:  Sociale doelstellingen: Het combineren van inputs, processen en beleid om te komen tot verbeteringen in levens van individuen in de zorgboerderij  Economische doelstellingen: Het verhogen van de marktwaarde van producten of diensten met winst draaien als doel Laatst genoemde leidt niet direct tot verbeteringen in de levens van de betreffende individuen in de zorgboerderij, maar zijn wel noodzakelijke activiteiten om de zorgboerderij te laten bestaan. Te concluderen valt dat het maatschappelijke rendement de eerste twee jaar licht negatief is, vanaf het derde jaar is het maatschappelijk rendement van de zorgboerderij positief. In de beginfase zijn de investeringen in de zorgboerderij groter dan de waarde creatie, na verloop van tijd neemt de sociale en economische waarde creatie van de zorgboerderij toe. De sociale hoofddoelstelling van dit project, mensen een kans te bieden op een volledig zelfstandig leven, heeft een positief maatschappelijk rendement. Enkele belangrijke aanbevelingen van dit onderzoek zijn:  De zorgboerderij moet zich richten op gehandicapten met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dit omdat deze doelgroep te scholen is om zelfstandig aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Bovendien zijn voor deze doelgroep subsidies te verwachten. Opleiding kan gevolgd worden op een school in Ivano Frankivsk;  Zorg dat toezeggingen van verschillende stakeholders concreet op papier komen te staan;  Stichting moet duidelijke contracten opzetten met familie/vrienden/ kennissen van licht gehandicapten;  De betekenis van het begrip maatschappelijk rendement duidelijk maken voor stakeholders; Een enorme vooruitgang kan geboekt worden als de mindset van stakeholders verandert. Denken vanuit gevolgen van een investering in plaats van kosten van een investering;  Het zoeken van vrijwilligers is belangrijk. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de inzet van vier vrijwilligers noodzakelijk is. Probeer deze zo snel mogelijk te zoeken;  Zorg voor structureel contact met overheden en investeerders omdat deze van belang zijn voor het doen slagen van het project;  Bewaak balans tussen investeringen en opbrengsten. Te grote investeringen komen tot uitdrukking in een negatief maatschappelijk rendement. Dit maakt het project minder aantrekkelijk voor sponsoren;  Onderzoeken over welke kwalificaties de medewerkers moeten beschikken. Aangeraden word dat één medewerkers, naast een opleiding in de zorg, ook over agrarische vaardigheden beschikt;  Probeer te organiseren dat de zorgboerderij voldoet aan de eisen van het kwaliteitssysteem zorgboeren Overijssel;  Langdurig volgen van cliënten om te kijken of er sprake is van afstand tot de arbeidsmarkt. Mochten er problemen zijn dan kan scholing hierop aangepast worden.  Opzetten van een projectgroep die de verantwoording voor dit project neemt;  Resultaten van deze SROI analyse communiceren naar stakeholders.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62657
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page