University of Twente Student Theses

Login

Gedrag van ouders van jonge zuigelingen met betrekking tot risicofactoren voor wiegendood

Scheltes, Milou (2011) Gedrag van ouders van jonge zuigelingen met betrekking tot risicofactoren voor wiegendood.

[img] PDF
3MB
Abstract:Wiegendood is het onverwacht optreden van de dood tijdens een slaapperiode bij een baby jonger dan twee jaar zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor de dood (de Jonge & Hoogenboezem, 2005). De incidentie van wiegendood in Nederland is door de jaren heen gedaald. Deze was in 1996 nog 50 gevallen per jaar. In 2009 is deze gedaald tot 19 gevallen (CBS, 2011). Er zijn verschillende factoren aan het licht gekomen die invloed kunnen hebben op het risico op wiegendood. De risicofactoren kunnen worden onderverdeeld in vermijdbare en onvermijdbare risicofactoren. Onder de vermijdbare factoren worden onder andere buikligging, secundaire buikligging, onveilig bedmateriaal, roken en het samen slapen in één bed met ouders verstaan. Onvermijdbare factoren voor wiegendood zijn het mannelijk geslacht, rangorde binnen het gezin, prematuriteit en dismaturiteit. Naast de risicofactoren zijn er ook beschermende factoren die het risico doen verlagen. Hierbij gaat het om borstvoeding, inbakeren, fopspeen gebruik en het slapen in een eigen bedje op de slaapkamer van de ouders. In dit beschrijvende onderzoek wordt een beschrijving gegeven van het gedrag dat ouders van jonge zuigelingen vertonen met betrekking tot de risicofactoren voor wiegendood. Dit gedrag is gemeten in de “Peiling veilig slapen 2011”. Daarnaast is er gekeken naar mogelijke trends die naar voren komen door een vergelijking van de uitkomsten van deze peiling met die van de peiling uit 2003 en 2005. Er zijn uiteindelijk 1956 bruikbare vragenlijsten terug gekomen uit de verspreiding, welke geanalyseerd konden worden. De belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen zijn dat veruit de meeste kinderen op de rug te slapen worden gelegd. Dit percentage is gestegen in de periode van 2003 naar 2005 en blijft stabiel in 2011. Toch is er nog altijd 20% van de kinderen die niet op deze aanbevolen manier te slapen worden gelegd. Het percentage kinderen dat op de buik te slapen wordt gelegd blijft wel stabiel door de jaren heen. Daarnaast is er een toename van het gebruik van een deken en een laken als toedekkingsmethode. In 2005 werd 23,3% van de kinderen op deze manier toegedekt en in 2011 was dit 35,3%. Het totale percentage kinderen dat uitsluitend borstvoeding krijgt neemt door de jaren heen af. Ook wanneer er gekeken wordt per leeftijd van het kind is te zien dat in 2011 de minste kinderen uitsluitend borstvoeding krijgen. Als laatste blijkt 1,8% van de kinderen van zes maand en ouder nog altijd ingebakerd te worden, terwijl dit sterk wordt afgeraden door de grote toename in het risico op wiegendood. Wanneer er gekeken wordt naar alle risico- en beschermende factoren samen blijkt dat er zich een tweetal risicogroepen vormen die meer risicovol gedrag en minder beschermend gedrag vertonen. Dit zijn laag opgeleide moeders en allochtone moeders. Deze groepen zouden extra, en aangepaste, aandacht moeten krijgen in de preventie van wiegendood.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62669
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page