University of Twente Student Theses

Login

In hoeverre is de PAL4 community gebruiksvriendelijk om de sociale (en sociale steun) behoeften van ouderen te vervullen?

Güner, Ö. (2011) In hoeverre is de PAL4 community gebruiksvriendelijk om de sociale (en sociale steun) behoeften van ouderen te vervullen?

[img] PDF
921kB
Abstract:De vergrijzing in de Nederlandse populatie neemt toe. Dat betekent het aandeel ouderen in de samenleving stijgt en het is de prognose dat deze in de toekomst nog meer zal stijgen. Dat brengt nieuw problemen mee zich zoals eenzaamheid en sociale isolatie van de oudere mensen. Daarom zijn er nieuw manier nodig om te gaan met deze verandering. Ehealth technologieën bieden een goede mogelijkheid om daarop in te spelen. PAL4 community is een vorm van deze nieuw ehealth technologieën die zich richt op ouderen. Toch is er weinig bekend hoe gebruiksvriendelijk ouderen deze website vinden. Het is belangrijk erachter te komen hoe gebruiksvriendelijk de website is aangezien het mee invloed heeft op de vervulling van de sociale behoeften van ouderen. Daarom probeert dit onderzoek antwoord te generen op de vraag: In hoeverre is de PAL4 community gebruiksvriendelijk om de sociaal (en sociaal steun) behoeften van ouderen te vervullen? Tijdens de uitvoering van het onderzoek is er ingegaan op de volgende deelvragen: 1. Welke sociale steun behoeften hebben ouderen? 2. Hoe zijn deze behoeften vervuld door de PAL4 community? 3. Wat zijn de verwachtingen van de cliënten voor het gebruik en vervullen van de behoeften? 4. Wat is de meerwaarde van het portaal PAL4 community voor de gebruikers? 5. Hoe ervaren de cliënten de gebruiksvriendelijkheid (usability) van de PAL4 community? Om een antwoord op de vragen te kunnen formuleren is er kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Ten eerste is literatuuronderzoek gedaan om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden. Vervolgens is een cognitieve walktrough uitgevoerd om een antwoord op deelvraag twee te generen. Voor de beantwoording van de deelvraag drie tot met vijf zijn er interviews uitgevoerd bij zes gebruikers van PAL4 community. De interviews bestaan uit drie onderdelen, namelijk een praktijktest gevolgd van een interview en een korte vragenlijst. De interviews zijn er opgenomen via een Voice Recorder en zijn in de volgende stap omgewandelt in schriftelijk transcipties. De analyse van de data is gedaan door codering. De gebruikte methoden leverde verschillende resultaten op. Het blijkt uit het literatuuronderzoek dat er weinig literatuur aanwezig is over ehealth technologieën om de sociale steun behoeften van ouderen te vervullen. Vooral de combinatie van de verschillende vormen van sociale steun, ouderen en technologie in de zoekstrategie leverde weinig relevante resultaten op. De resultaten van de cognitieve walkthrough laten zien dat PAL4 community, door het onderdeel `mijn wijk` en de functie `pallen` all vormen van sociale steun voor ouderen vervult. De resultaten van interviews maken duidelijk dat de gebruikers van de PAL4 communtiy geen verwachtingen hebben voor de gebruik van de PAL4 community. Zij zien een meerwaarde voor de gebruikers van de community. Verder laten de resultaten van de interviews zien dat de cliënten die gebruiksvriendelijkheid nog niet helemaal als voldoende ervaren. All de bevindingen samengevat leiden tot de conclusie dat de PAL4 community nog niet voldoende gebruiksvriendelijk is om de sociale behoeften van ouderen te vervullen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62673
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page