University of Twente Student Theses

Login

Burgerinitiatieven en vertrouwen : bacheloropdracht naar de invloed van burgerinitiatieven op het vertrouwen van burgers in de lokale overheid

Uitdewilligen, S.B.J. (2011) Burgerinitiatieven en vertrouwen : bacheloropdracht naar de invloed van burgerinitiatieven op het vertrouwen van burgers in de lokale overheid.

[img] PDF
525kB
Abstract:Deze scriptie is gericht op de effecten van burgerinitiatieven op het vertrouwen van burgers in de lokale overheid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Welke invloed hebben burgerinitiatieven op de verschillende aspecten van vertrouwen in de lokale overheid? Een burgerinitiatief wordt gedefinieerd als een collectieve actie van burgers ter bevordering van een collectiefdoel goed, in hun leefomgeving. Burgers nemen het initiatief en coördineren het initiatief. De overheid speelt een ondersteunende of faciliterende rol, burgers nemen zelf de beslissingen. Het begrip vertrouwen wordt in deze scriptie verdeeld in vier dimensies. Per dimensie zal worden gekeken welke invloed burgerinitiatieven hebben. Rechtvaardigheid houdt in dat de overheid conflicterende belangen nauwkeurig en onbevooroordeeld moet afwegen, een neutrale houding van de overheid is gewenst. Ontvankelijkheid staat voor luisterbereidheid, de overheid moet open staan voor alle geluiden in de samenleving. In beginsel dient iedereen dezelfde kans te hebben om zijn verlangens ingewilligd te krijgen. Integriteit betekent dat de overheid, of een overheidsfunctionaris zich niet moet richten op persoonlijke belangen. Competentie staat voor de mate waarin de overheid competent is om aan de verwachtingen van burgers te voldoen. Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn twee deelvragen geformuleerd: 1. Welke veronderstelde effecten hebben burgerinitiatieven op de verschillende aspecten van vertrouwen volgens bestaande onderzoeken? 2. Welke veronderstelde effecten hebben burgerinitiatieven op de verschillende aspecten van vertrouwen volgens beleidsmakers van gemeenten die betrokken zijn bij het ondersteunen van burgerinitiatieven. Allereerst blijkt dat de veronderstelde winst van burgerinitiatieven op het vertrouwen van burgers kan tegenvallen doordat actief deelnemende burgers vaak gekenmerkt worden door een relatief hoge mate van vertrouwen in de overheid, terwijl er mogelijk meer winst te behalen is bij burgers die relatief weinig deelnemen aan burgerinitiatieven. Uit de literatuur en de interviews blijken de volgende effecten van burgerinitiatieven op het vertrouwen van burgers in de overheid: Ontvankelijkheid. Deze dimensie is de meest in het oog springende dimensie van vertrouwen. Zowel in de meeste literatuur als in alle interviews, komt naar voren dat burgerinitiatieven dat burgerinitiatieven een positieve invloed hebben op het beeld van de mate van ontvankelijkheid van de overheid, doordat de overheid zich opener opstelt en meer luistert naar de vragen van burgers. Competentie. Het vertrouwen in de competentie van de overheid kan zowel positief als negatief worden beïnvloed door burgerinitiatieven. In de interviews wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van het behalen van zichtbaar resultaat, wat aansluit bij de verwachtingen van burgers. Wanneer er geen resultaat wordt behaald kan het negatief werken op het vertrouwen van burgers in de competentie van de overheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62685
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page