University of Twente Student Theses

Login

Unified Communications : een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model

Wijbenga, E. (2010) Unified Communications : een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model.

[img] PDF
576kB
Abstract:Om burger en ondernemer tegemoet te komen, streeft het Ministerie van VROM naar optimale dienstverlening en een verlichting van de administratieve lastendruk op het gebied van stelsels met betrekking tot wettelijke toestemmingen die van toepassing zijn op locatiegebonden activiteiten in de fysieke leefomgeving. Momenteel ondervinden burgers veel last van de vele regeldruk op dit gebied. Om bijvoorbeeld een bouwactiviteit te mogen ontplooien, moet de burger op basis van thans van kracht zijnde wet- en regelgeving voldoen aan vele voorschriften die voortvloeien uit een groot aantal wettelijke toestemmingsstelsels op grond van een uiteenlopend scala aan regelingen waarvoor bovendien verschillende bestuursorganen bevoegd zijn tot uitvoering. Bij burger en bedrijf wekt de procedurele uitvoering van de verschillende stelsels irritatie. De minister van VROM komt burger en bedrijf nu tegemoet met een nieuwe kaderwet: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een kaderwet die een vergunningstelsel (de ‘omgevingsvergunning’) bevat dat bestaat uit stelsels van wettelijke toestemmingen die afkomstig zijn uit een groot scala van wettelijke regelingen die raakvlak hebben met locatiegebonden activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het ontstaan van de nieuwe kaderwet is voor beleidswetenschappers een interessant fenomeen om te onderzoeken. De verklaring hiervoor kan aan de hand van de begrippen ‘beleidsverandering’ en ‘beleidsgericht leren’ worden gezocht. Voor het leggen van een nadere focus op de beleidsvoerende instantie (de in deze studie centraal staande eenheid van analyse) en op de manier waarop deze organisatie (met nadruk op een projectgroep) omgaat met een ongestructureerd beleidsprobleem, schieten bestaande theorieën echter tekort. Juist daarin schuilt echter de mogelijkheid van een theoretisch eclectische exercitie. In dit kader is een nieuw analytisch kader ontwikkeld om de totstandkoming van de Wabo te verklaren. Dit analytische kader, het zogenaamde ‘beleidsrijpingskader’, wordt in deze studie door het houden van een ‘case study’ (voor het eerst) empirisch toegepast. In het beleidsrijpingskader staan de opeenvolging van stagnaties en doorbraken centraal om de vorming van een nieuw beleidsproduct te verklaren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Tmi3, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62693
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page