University of Twente Student Theses

Login

“Vooronderzoek naar de proces verbetering van het Laboratorium van de GD” - “Procesoptimalisatie met behulp van Simulatie"

Arkink, Henri (2011) “Vooronderzoek naar de proces verbetering van het Laboratorium van de GD” - “Procesoptimalisatie met behulp van Simulatie".

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze thesis dient als vooronderzoek voor de uiteindelijke opdracht om de proces structuur in het immunologielaboratorium te verbeteren en kosten efficiënter te maken. Bijbehorend kernprobleem voor dit einddoel zijn onduidelijkheden in het huidige proces. Om een start te maken aan de oplossing van dit probleem is een uitgebreide beschrijving gegeven van het huidige test proces in hoofdstuk 5; ‘De Procesbeschrijving’. In dit zelfde hoofdstuk is ook een modelweergave gemaakt van de huidige sub processen. Deze flowchart geeft het gehele onderzochte proces binnen de GD weer en is in zijn geheel te vinden in appendix E. Om vervolgens vanuit dit conceptuele model richting een simulatiemodel te gaan, is in deze thesis een literatuuronderzoek uitgevoerd om de best mogelijke simulatietools voor het laboratorium proces te vinden. Dit is uitgevoerd aan de hand van de eisen die hieraan gesteld werden door de GD. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat er zes mogelijke simulatietools voldoen aan deze vereisten, dit zijn de volgende ‘tools’:  ShowFlow  SimCad Pro-Patented Dynamic Process Simulator  Simio  Simul8 Professional  ProModel Optimization Suite  Tecnomatix Plant Simulation Binnen dit project is uiteindelijk gekozen voor de laatste tool ‘Technomatix Plant Simulation’ door positieve ervaringen met deze tool bij de betrokkenen binnen dit onderzoek. Echter zal in een vervolg stadia van dit onderzoek ook met een van de andere vijf simulatietools gewerkt kunnen worden. Met Tecnomatix Plant Simulation is een simulatiemodel gemaakt van de processtructuur binnen de GD aan de hand van het eerder genoemde conceptuele model. De beschrijving van de simulatiebouw is weergegeven in hoofdstuk 7, net als een introductie tot ‘Plant Simulation’. Na enig onderzoek is aan de hand van doorlooptijden het gesimuleerde model vergeleken met de werkelijkheid. Uit deze validatiestap van het onderzoek blijkt dat het gesimuleerde model niet significant verschilt van de werkelijkheid. In een vervolgonderzoek zal dit simulatiemodel kunnen leiden tot een verbeterde processtructuur door verschillende experimenten met het model en zijn structuur. Deze thesis wordt vervolgens afgesloten met enkele aanbevelingen tot verbeteringen van het model. Ook worden bij deze aanbevelingen al enkele mogelijkheden genoemd voor experimenten, deze kennis wordt in dit rapport gedeeld door de opgedane ervaring met het proces. Deze aanbevelingen zijn te vinden in hoofdstuk 9, waarop een concluderend hoofdstuk zal volgen. Voor het verdere verloop van het vervolgonderzoek kan geïnformeerd worden bij de GD.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62698
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page