University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van een methodiek voor competitive intelligence

Gerrits, Berthold (2012) Ontwikkeling van een methodiek voor competitive intelligence.

[img] PDF
1MB
Abstract:CRV is van een coöperatie voor rundveeverbetering. De situatie bij CRV is dat er sprake is van een opkomende concurrentie in de markten van CRV en dat CRV geen beeld heeft van deze concurrenten. CRV heeft de wens om meer informatie over deze concurrenten te verzamelen om hier competitief voordeel uit te halen. Vanwege de situatie en op basis van deze wens is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd. “Hoe kan er voor CRV een methodiek ontwikkeld worden voor het continu verzamelen van informatie over concurrenten, het verspreiden van deze informatie en het analyseren van deze informatie, op een manier dat de informatie efficiënt wordt gebruikt?” Competitive intelligence is een methodiek die volgens de bestaande literatuur het best toegepast kan worden om deze vraag te beantwoorden. Competitive intelligence is het dynamische proces waarbij de externe omgeving systematisch gescreend wordt, geanalyseerd en teruggebracht tot op maat gesneden strategische aanbevelingen en inlichtingen met als doel de concurrentiepositie van een bedrijf te verbeteren. In de literatuur schrijft Prescott over de gewenste mate van competitive intelligence. Bergeron & Hiller beschrijven het proces van competitive intelligence. Het proces van competitive intelligence bestaat uit de volgende processtappen, het organisatieproces, analyseproces, afwegingsproces en beslissingsproces. Waar CRV op dit moment is en waar CRV heen wil is geconcretiseerd met de huidige en gewenste situatie. Beide uitgedrukt in de mate van competitive intelligence. De resultaten voor de huidige situatie is als volgt; bij CRV is er enkel ad hoc data verzameling waarbij de informatie individueel verzameld wordt en de informatie niet wordt gedeeld. Intern bij CRV is competitive intelligence onbekend, dus de mate van competitive intelligence is nul. De wensen zijn vertaald in gewenste mate van competitie intelligence. Op een schaal van nul tot honderd is de gewenste mate van competitive intelligence 54. Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie dient overbrugt te worden om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze overbrugging is ontwikkeld voor CRV en hiermee zal de gewenste mate van competitive intelligence bereikt worden. Om de gewenste mate van competitive intelligence te bereiken is een methodiek ontwikkeld en specifiek afgestemd voor CRV. De methodiek bestaat uit het organisatieproces, analyseproces, afwegingsproces en beslissingsproces. Het organisatieproces is specifiek afgestemd voor CRV door bepaald te hebben welke informatie daadwerkelijk gewenst is voor CRV. Het verzamelen van deze informatie is toegewezen worden aan specifieke functies. Het analyseproces is voor CRV voornamelijk gericht op een kwantitatieve analyse. Hiervoor zal een extern iemand aangenomen worden. Hierdoor krijgt het proces van competitive intelligence gelijk iemand die eindverantwoordelijk is. Bij het afwegingsproces is voornamelijk de attentie van het top management belangrijk. Hierdoor krijgt men een betere aansturing van het bedrijf doordat er betere beslissingen worden genomen door aanwezigheid van betere informatie. Het voordeel van betere beslissingen geldt voor alle hiërarchielagen. Het bestaande beslissingsproces behoefte geen wijzigingen. Dit alles leidt tot de gewenste formaliteit betreffende de ontwikkelde methodiek. De gehele methodiek zal uitgevoerd worden op de afdeling marketing op het hoofdkantoor te Arnhem. Om dit te realiseren zal een extern iemand aangetrokken moeten worden met ervaring in competitive intelligence. De functie omvat het implementeren van competitive intelligence, analyseren van verzamelde informatie en dragen van eindverantwoordelijkheid voor competitive intelligence. In het begin zal de functie voornamelijk het implementeren van competitive intelligence beteken, dit betekent de processtappen organiseren. Beginnende met informatie verzamelen organiseren. Zo zal het model de methodiek van competitive intelligence voor CRV stap voor stap ingevoerd worden. De eerste stap is uitschrijven van een vacature en het aannamen van een geschikt persoon.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
CRV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62703
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page