University of Twente Student Theses

Login

Een onderzoek naar vertogen bij de doelbepaling van de Kaderrichtlijn Water

Vries, P.K. de (2011) Een onderzoek naar vertogen bij de doelbepaling van de Kaderrichtlijn Water.

[img] PDF
625kB
Abstract:Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of er vertogen zijn in het beleidsproces bij de doelbepaling van de Kaderrichtlijn Water (KRW). In dit stuk is op basis van bureauonderzoek een groot aantal documenten en ander talige uitingen van betrokken actoren doorgenomen. Op zoek naar gemeenschappelijkheid in taal, betekenis en ideeën. Met de gedachte in het achterhoofd dat, wanneer een klustering van actoren eenzelfde manier van redeneren en spreken heeft, er waarschijnlijk sprake is van een gemeenschappelijk vertoog: een gedeelde opvatting over hoe de wereld in elkaar zit verpakt in taal. Wanneer beleidsactoren binnen een specifiek vertoog opereren heeft dat voordelen als het gaat om de afstemming met actoren binnen hetzelfde vertoog. Nadelen zijn er wanneer andere actoren niet in datzelfde vertoog zitten. Een verschil in cognitie van de werkelijkheid tussen actoren lijkt afstemmingsproblemen met zich mee te brengen in het beleidsproces. Door middel van een analyse van theorie, sleuteldocumenten en sleutelactoren is in deze scriptie een indicatiematrix gemaakt. Met deze matrix is een viertal grondhoudingen in de discussie rond de doelbepaling van de KRW te benoemen. Een Conserveringsgrondhouding; gericht op de behartiging van bestaande economische belangen. Een Natuurgerichte grondhouding die vooral een positieve samenwerking tussen natuur en economie voorstaat, met een licht accent op de natuur. De derde grondhouding is die van de Natuurgericht-harde-kern, die zich meer op de natuur dan op andere belangen richt. Deze grondhouding is ecocentrisch, in tegenstelling tot de drie andere grondhoudingen die antropocentrisch zijn. De vierde grondhouding is de Nostalgische, die zich richt op de waterwerkelijkheid van weleer en gelieerd is aan de eerste twee. Deze grondhouding is het minst zichtbaar. Na het helder krijgen van de grondhoudingen is het analyseschema voor vertogen van Dryzek bekeken. Uit deze analyse blijkt dat er twee duidelijk te onderscheiden discoursen aanwezig zijn in het beleidsproces rond de doelbepaling van de KRW: een Conserverings discours en een Natuurgericht vertoog. De grondhouding Natuurgericht-harde-kern is geen zelfstandig vertoog. Ook de Nostalgische grondhouding is niet als vertoog aan te merken. Aan het eind van dit onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat er twee heel zichtbare vertogen zijn en die zijn van inhoud voorzien. Ook valt op te merken dat er twee andere grondhoudingen in het debat in mindere of meerdere mate aanwezig zijn. Deze conclusie is van belang om obstakels in de lastige en genuanceerde beleidsprocessen rond doelbepaling te verkleinen. Verder onderzoek naar de invulling van de hier benoemde vertogen en grondhoudingen is welkom om mogelijke dissonantie tussen de cognities van verschillende actoren helder te krijgen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62713
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page