University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar het vergroten van de voorspelbaarheid van het financiële resultaat

Velthuizen, Victor J. van (2013) Onderzoek naar het vergroten van de voorspelbaarheid van het financiële resultaat.

[img] PDF
1MB
Abstract:Stork Thermeq volgt een engineer-to-order productiestrategie voor de totstandkoming van zijn producten. Voor de productlijnen Boiler Services, Branders en Retrofits geldt dat de voorspelbaarheid van het financiële resultaat laag is. De lage voorspelbaarheid uit zich in een grote spreiding tussen het financiële resultaat in de voor- en in de nacalculatie van de individuele projecten. Uit een analyse van een groot aantal projectresultaten blijkt dat het gewogen gemiddelde (procentueel) van de afwijking van het financiële resultaat tussen de voorcalculatie en de nacalculatie voor de productlijn Boiler Services +1,5% is. Voor Boiler Services kan worden opgemerkt dat een aantal sterk negatieve afwijkingen worden opgevangen door een aantal sterk positieve afwijkingen. Voor Branders en Retrofits geldt respectievelijk -7,3% en -7,1%. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de oorzaken voor de afwijking van het financiële resultaat tussen de voorcalculatie en de nacalculatie voor de zojuist genoemde productlijnen. Op basis van de gevonden oorzaken zijn aanbevelingen geformuleerd om de voorspelbaarheid van het financiële resultaat voor toekomstige projecten binnen de drie productlijnen te vergroten. Aanleiding van het onderzoek is de toenemende concurrentiedruk op de markten waar Stork Thermeq actief is. De spreiding in het financiële resultaat manifesteert zich voor zowel Boiler Services als voor Branders en Retrofits bij relatief kleine opdrachten. Naar mate de omvang (omzet) van het project toeneemt, neemt voor alle drie de productlijnen de afwijking van het financiële resultaat tussen de voor- en nacalculatie af. Voor Boiler Services wordt dit veroorzaakt door een verschil in het risicoprofiel tussen de verschillende projecten. Grotere projecten worden gekenmerkt door een langere aanlooptijd waardoor er minder fouten worden gemaakt in het voorbereidingstraject en er ruimte is fouten tijdig te corrigeren. Dit in tegenstelling tot de kleinere projecten waar de aanlooptijd veelal zeer kort is waardoor onder druk fouten worden gemaakt die niet tijdig kunnen worden gecorrigeerd. Voor Branders en Retrofits geldt dat de grote projecten worden gekenmerkt door een serieproductie van meerdere van dezelfde brander. Het aandeel engineering, de activiteit die gepaard gaat met de meeste onzekerheid, in de totale omvang van de werkzaamheden van het project is aanzienlijk kleiner dan bij kleine projecten. Eventuele kostenoverschrijdingen van bijvoorbeeld engineering hebben een kleinere invloed op het totale financiële projectresultaat. Door middel van een inhoudsanalyse van de beschikbare projectevaluaties en de op basis daarvan gehouden diepte-interviews is inzicht verkregen in de oorzaken die aan de spreiding ten grondslag liggen. Vervolgens zijn er op basis van de vakliteratuur theoretische concepten aan de gevonden oorzaken gekoppeld. Het overgrote deel van de oorzaken die aan de spreiding ten grondslag liggen houden verband met het concept ‘communicatie’. Meer specifiek crossfunctionele communicatie gericht op het uitwisselen van kennis en het coördineren van werkzaamheden. Geconcludeerd kan worden dat de huidige organisatiestructuur van Stork Thermeq niet aansluit op de gekozen productiestrategie omdat het de crossfunctionele communicatie tussen de verschillende disciplines onvoldoende faciliteert. Er is voor gekozen om voor de oorzaken die aan het concept ‘communicatie’ kunnen worden gekoppeld aanbevelingen te formuleren om de voorspelbaarheid van het financiële resultaat te vergroten. Op basis van de literatuur blijkt dat de belangrijkste factor die het al dan niet plaatsvinden van communicatie beïnvloedt de organisatiestructuur is. Met het oog op het vergroten van de crossfunctionele communicatie wordt een nieuwe organisatiestructuur in de vorm van de matrix voorgesteld waarbij de verschillende disciplines per productlijn worden gecoloceerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stork thermeq BV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62730
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page