University of Twente Student Theses

Login

Spraakherkenning binnen een bedrijfsomgeving: een oplossing voor e-mail overload?

Gooskens, Joost (2011) Spraakherkenning binnen een bedrijfsomgeving: een oplossing voor e-mail overload?

[img] PDF
470kB
Abstract:Vanaf begin jaren 80, wanneer er sprake is van een explosieve groei van het gebruik van e-mail, zijn er de eerste signalen dat het gebruik van dit communicatiemedium ook negatieve effecten met zich meedraagt. Men ontvangt meer en meer e-mail en een steeds groter gedeelte daarvan is ongewenst. Begin jaren 90 komt voor het eerst de term information overload voor in de literatuur. Vlak daarna is er ook sprake van e-mail overload, te weten het gevoel niet meer om te kunnen gaan met het aanbod aan informatie die via e-mail binnenkomt. Dit neemt dermate grote vormen aan dat in 2004 door de editor-in-Chief van de MIS Quarterly een editorial aan wordt gewijd. Hij vraagt zich af of het gebruik van voice recognition software (VRS) bij kan dragen aan het doen afnemen van de overloadgevoelens die met de afhandeling van e-mail samenhangen. In dit onderzoek is door middel van een literatuurstudie gekeken of hier bewijs van te vinden is in wetenschappelijke publicaties in de belangrijkste journals op het gebied van de Information Technology. Na bestudering van 68 publicaties in verschillende journals is gebleken dat er geen duidelijke relatie te leggen is tussen het gebruik van VRS en de afname van overloadgevoelens. Er is zelfs geen bewijs te vinden dat er gebruik gemaakt wordt van deze technologie bij de afhandeling van e-mail in een bedrijfsomgeving. Vervolgens is er gekeken naar de manier waarop bedrijven omgaan met VRS, of deze technologie in bedrijven wel wordt gebruikt en wat eventueel de toekomstperspectieven zijn met betrekking tot het gebruik van VRS. Het blijkt dat door experts en wetenschappers uit verschillende disciplines binnen de IT het potentieel voor het gebruik van VRS wordt onderkend. De technologie is begin 21e eeuw dermate ver ontwikkeld dat een herkenningsnauwkeurigheid van 95% haalbaar is met de nu beschikbare softwarepakketten. De software is in de nieuwste versies bijzonder gebruiksvriendelijk en er zijn pakketten beschikbaar voor specialistische bedrijfstakken. Toch is er vanuit de literatuur nauwelijks bewijs te vinden dat VRS op grote schaal binnen het bedrijfsleven wordt gebruikt. Een positieve uitzondering hierop is het veld van de medische radiologie. Binnen deze bedrijfstak worden erg veel rapporten door de specialisten gegenereerd. Dit gebeurt nog vaak door traditionele transcripties, maar het gebruik van VRS is hier de laatste jaren flink in opkomst. Een nadeel dat in de praktijk naar voren blijkt te komen is dat de nauwkeurigheid van VRS toch te wensen overlaat. In rapporten gegenereerd met VRS zitten nog veel fouten, en sommige fouten kunnen potentieel grote gevolgen hebben voor de zorg die verleend wordt aan patiënten. Het is dus duidelijk dat er nog goed gecontroleerd moet worden of rapporten die met VRS tot stand gekomen zijn wel accuraat genoeg zijn. Het voordeel dat behaald wordt met het gebruik van VRS wordt door deze benodigde extra controle tenietgedaan. De tijdsbesparing en hiermee samenhangende verwachte kostenbesparing zijn voor ziekenhuizen vaak de reden om gebruik te gaan maken van VRS. In de praktijk blijkt dat de specialisten veel van hun kostbare tijd kwijt zijn met de verbetering van fouten en het is dus maar de vraag of de positieve effecten opwegen tegen de negatieve effecten. Wel lijkt de radiologie te kunnen leven met de tekortkomingen van VRS en veel instellingen stappen over op het gebruik van VRS ten koste van de traditionele transcriptiemethodes. Of in de toekomst meer bedrijfstakken gebruik zullen gaan maken van VRS valt nog te bezien. Feit is dat de technologie zich nog altijd verder ontwikkelt en dat mensen zich steeds makkelijker aanpassen aan technologische ontwikkelingen. Wellicht is er toch nog een gouden toekomst weggelegd voor het gebruik van VRS.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62735
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page