University of Twente Student Theses

Login

Het zo efficiënt mogelijk voorkomen van verstoringen in de montage in de context van Vendor-managed Inventory

Oosterhuis, Sven (2012) Het zo efficiënt mogelijk voorkomen van verstoringen in de montage in de context van Vendor-managed Inventory.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek is onderzocht hoe bij de montage van product A modules van VDL ETG de verstoringkosten teruggedrongen konden worden. Deze verstoringen ontstaan deels door non-performance van de leverancier, dit betekent te laat leveren of leveren van onderdelen van onvoldoende kwaliteit. Bij de product A module wordt binnenkort Vendor-managed Inventory (VMI) geïmplementeerd voor de inkoopdelen, waarvoor een hoge leverbetrouwbaarheid nodig is. Een lagere leverbetrouwbaarheid kan gecompenseerd worden het aanleggen van extra voorraden, dit brengt echter wel voorraadkosten met zich mee. Het doel van het onderzoek was het minimaliseren van de som van de voorraadkosten en de verstoringkosten. Dit is gedaan door het berekenen van de optimale minimum- en maximumvoorraden binnen VMI, daarnaast is gekeken naar hoe de logistieke leverbetrouwbaarheid van de leverancier verhoogt kan worden. De vraag die hierbij centraal stond was: Hoe kan VDL ETG na het implementeren van VMI het totaal van de verstoringkosten en de voorraadkosten minimaliseren door het bepalen van de optimale hoogte van de minimum- en maximumvoorraad en het verhogen van de logistieke leverbetrouwbaarheid van de toeleverketen? De logistieke leverbetrouwbaarheid van de inkooporders is 96,0% (ECLIP+3) en van de maakorders 93,0 (RLIP). De RLIP van de inkooporders was 91,0%. Hieruit wordt duidelijk dat de leverbetrouwbaarheid van de externe leveranciers (inkoopdelen) slechter is dan de interne leverbetrouwbaarheid (maakdelen). Er zijn ook veel meer inkoopdelen dan maakdelen, waardoor het totaal aantal verstoringen door inkoopdelen (80% van het totaal) significant groter is dan het aantal verstoringen door maakdelen (20% van het totaal). Verstoringen zijn op te delen in logistieke verstoringen (stock-out) en kwaliteitsverstoringen (afkeur). De totale verstoringkosten bedragen ruim €330,000, waarvan bijna €220.000 veroorzaakt door stock-outs. Deze kosten zijn op te splitsen in kosten die gemaakt worden om manco’s te voorkomen en kosten die gemaakt worden doordat monteurs moeten wachten of in een andere volgorde moeten monteren. Deze laatste kostenpost is het grootst (€138.000). Binnen VMI zijn er twee manieren van voorraadsturing te vinden. Dit kan op basis van een minimum- en maximumvoorraadniveau waarbij de leverancier de leveringen zelf plant of op basis van een herleverpunt en een vaste leverhoeveelheid waarbij het aantal leveringen wordt geminimaliseerd. Uit onderzoek door middel van Analytic Hierachy Process (AHP) bleek dat er een voorkeur is voor het model op basis van een minimum- en maximumvoorraad waarbij de leverancier de leveringen zelf plant. Het belangrijkste argment voor deze keuze was het feit dat deze manier van voorraadsturing een positief effect kan hebben op de leverbetrouwbaarheid. Binnen deze gekozen manier van voorraadsturing wordt de som van de verstoringkosten en voorraadkosten geminimaliseerd door het aanhouden van een minimumvoorraad van twee modules en een maximumvoorraad van zes modules (bij een gemiddelde moverate van 2,5). Deze getallen zijn afgeleid uit het verbruik van het afgelopen jaar. Hierbij is voor vrijwel onderdelen de speelruimte (het verschil tussen minimum- en maximumvooraad) gelijk aan het maximale verbruik per week. Dit komt doordat de verstoringkosten (€56 per ontbrekend onderdeel) significant hoger zijn dan de voorraadkosten. Dit optimum geldt bij een geplande gemiddelde moverate tussen de 2,1 en 3,0. Wanneer de moverate hoger of lager wordt dienen de minimum- en maximumvoorraden aangepast te worden, omdat dan het maximale verbruik per week verandert. Naast het bepalen van de minimum- en maximumvoorraad is ook beschreven hoe binnen de VMI-context de logistieke leverbetrouwbaarheid verbeterd kan worden. Hierbij kan de leverancier geholpen worden door hem volledige informatie te verschaffen. Tot slot moet de leverancier gestimuleerd worden beter te leveren door het belonen van goed presterende leveranciers door hen meer verschillende onderdelen te laten leveren, waardoor hun omzet vergroot wordt. De concrete aanbevelingen die uit dit onderzoek voortgekomen zijn, zijn als volgt:  Gebruik de uit dit onderzoek voortgekomen rekentool, hierboven is de basis ervan uitgelegd.  Houd na de implementatie van VMI de betrouwbaarheid van de forecasts bij, hiermee kunnen leveranciers geholpen worden in het aanpassen van hun process op VMI. Ook kan hiermee de in het 3 model gebruikte α (kans dat het verbruik afwijkt van de forecast) opnieuw berekend worden. Dit is nodig om de rekentool over langere termijn te kunnen blijven gebruiken.  Houd dagelijks de tekorten bij, hiermee kan de performance van de leverancier gemeten worden alsmede de minimumvoorraad berekend worden.  Voorkom onrust bij de leveranciers door minimum- en maximumvoorraad zo min mogelijk aan te passen  Deel alle informatie over de tot standkoming van de minimum- en maximumniveaus van de voorraad met de leverancier. Dit kan hem helpen met een betere afstemming op VMI, wat haar leverprestatie ten goede komt.  Beloon leveranciers die goed presteren door het vergroten van hun omzet binnen VMI, zo worden zij gestimuleerd beter te leveren.  Heroverweeg de veiligheidstijd van de onderdelen die niet binnen VMI gaan vallen. In appendix L is uitgerekend welke veiligheidstijd optimaal is. Bij onderdelen tot €200 is de optimale veiligheidstijd 15 dagen en bij onderdelen boven de €200 is de optimale veiligheidstijd 3 dagen. De verwachte besparing hierbij is €27.000. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de gemiddelde voorraadkosten met zo’n €500.000 euro dalen. Het lastig in te schatten in hoeverre de verstoringkosten dalen, omdat VMI een geheel nieuw systeem is voor de leveranciers. Deze aanbevelingen zorgen
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
VDL ETG, Almelo
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62753
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page