University of Twente Student Theses

Login

Uitkomstmaten Cool 2B Fit : een studie naar de uitkomstmaten van een interventie tegen overgewicht bij kinderen

Ilgun, M. and Lips, T. (2011) Uitkomstmaten Cool 2B Fit : een studie naar de uitkomstmaten van een interventie tegen overgewicht bij kinderen.

[img] PDF
570kB
Abstract:Overgewicht is een steeds groter wordend probleem in Nederland en in de rest van de wereld. Initiatiefnemers van vier bekende multidisciplinaire programma‟s hebben samen met de GGD regio Twente en Roset (Regionale Ondersteuning Eerste lijn Twente) een uniform behandelprogramma ontwikkeld onder de naam Cool 2B Fit om het probleem van overgewicht bij kinderen in de regio aan te pakken. Een groot voordeel van een regionaal behandelprogramma is het beter kunnen opzetten van onderzoek rondom Cool 2B Fit. De vraag hierbij is echter wat er precies gemeten moet worden om de maatschappelijke impact van het programma aan te tonen. Iedere stakeholder is waarschijnlijk geïnteresseerd in (gedeeltelijk) andere uitkomstmaten. De stakeholders bestaan uit kinderen en hun ouders, zorgprofessionals, zorgverzekeraar, GGD Regio Twente en gemeente. Met dit onderzoek is geprobeerd een basis te leggen voor vervolgonderzoek. De centrale vraagstelling is: Welke uitkomstmaten van obesitas preventie programma’s voor kinderen zijn theoretisch geschikt en praktisch relevant volgens diverse stakeholders in het preventieproject Cool 2b Fit? Met een viertal deelvragen is geprobeerd op deze vraag antwoord te geven. Door middel van een uitgebreide literatuurstudie is een initiële set van uitkomstmaten vastgesteld. De volledigheid van deze set is door middel van groepsinterviews en individuele interviews met de stakeholders geverifieerd. Vervolgens is met behulp van vragenlijsten volgens het Analytic Hierarchy Process (AHP) een rangorde vastgesteld van welke uitkomstmaten het belangrijkste worden geacht volgens de stakeholders. In dit onderzoek blijkt dat BMI en lichaamsgewicht, de huidige maatstaven om kosteneffectiviteit te berekenen, niet de belangrijkste uitkomstmaten worden gevonden door de stakeholders. Leefstijl, zelfbeeld, kwaliteit van leven (subjectieve element), sociale uitsluiting, pesten, kennis en motiveren komen uit de set van uitkomstmaten als meest belangrijke naar voren. Om de theoretische geschiktheid in te schatten zijn deze uitkomstmaten beoordeeld aan de hand van de criteria voor „goede‟ uitkomstmaten bij economische evaluaties in de gezondheidszorg. Hieruit blijkt dat „zelfbeeld‟ en „kwaliteit van leven‟ de meest geschikte uitkomstmaten zijn volgens deze criteria. Het is aan te bevelen om in vervolgonderzoek na te gaan hoe de belangrijkste uitkomstmaten in harde cijfers uit te drukken zijn zodat ze gebruikt kunnen worden om de maatschappelijke impact van een interventie tegen overgewicht aan te kunnen tonen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62781
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page