University of Twente Student Theses

Login

De opslag van zout : wat is de meest geschikte locatie voor de opslag van 25.000 ton zout?

Reiche, P.J.J. (2011) De opslag van zout : wat is de meest geschikte locatie voor de opslag van 25.000 ton zout?

[img] PDF
199kB
Abstract:Dit rapport is een onderzoek naar de uitbreiding van de opslagcapaciteit van zout voor AkzoNobel in Hengelo. De opdracht was om binnen de geschetste randvoorwaarden de best mogelijke oplossing te vinden voor het creëren van extra opslagcapaciteit. Hierbij kan gedacht worden aan zowel huur van een bestaande loods als nieuwbouw. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Wat is de meest geschikte locatie voor het creëren van extra opslagcapaciteit voor AkzoNobel?’ De randvoorwaarden waaraan de opslagcapaciteit moest voldoen zoals beschreven door AkzoNobel zijn:  De opslagcapaciteit moet ten minste 25.000 ton zijn  Opslag moet voldoen aan kwaliteitseisen van EO zout  Vrachtwagens moeten er kunnen laden Door het toepassen van een Multi Criteria Analyse heb ik de volgende alternatieven tegen elkaar afgewogen: 1. Nieuwbouw achter Locatiekantoor op productielocatie in Hengelo 2. Nieuwbouw naast huidige opslagloods in Hengelo 3. Nieuwbouw op grasveld aan overkant Boortorenweg 4. Huur van loods in Lochem 5. Huur van shelters op Vliegbasis Twente De toegepaste techniek voor de MCA is: ‘Simple Multi-Attribute Rating Technique’, kortweg SMART. De criteria waarop ik de alternatieven gescoord heb zijn, naar de mening van AkzoNobel te Hengelo, in volgorde van belangrijkheid: 1. Veiligheid Veiligheid is voor AkzoNobel prioriteit nummer 1. Vrachtwagenbewegingen als gevolg van laden en lossen van zout vormen een potentieel gevaar en dienen dus zoveel mogelijk te worden vermeden. 2. Milieu Corporate Social Responsibility is ‘hot issue’ in deze tijd, ook voor AkzoNobel. Daarom moet bij ieder project op een zo goed mogelijke manier met het milieu worden omgegaan. 3. Net Present Value AkzoNobel is een beursgenoteerd bedrijf en streeft dus naar winst. De NPV geeft inzicht in de verwachte opbrengsten van een project. 4. Mogelijkheid tot transport over water Als de locatie voor de extra opslagcapaciteit transport over water toelaat kan AkzoNobel deze voorraad ook als strategische voorraad voor al haar klanten gebruiken die hun zout per schip aangeleverd krijgen. 5. Administratieve druk Afhankelijk van de locatie en de wijze van vullen van de silo ontstaan er veel of weinig administratieve handelingen die invloed hebben op de efficiëntie van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom moet hiermee rekening gehouden worden bij de keuze van een nieuwe locatie. Bij de in totaal vijf geformuleerde mogelijke locaties voor het creëren van extra opslagcapaciteit is onderscheid gemaakt tussen de volgende mogelijkheden voor het vullen van de silo: met transportbanden, met vrachtwagens of met schepen. Afhankelijk van de toepasbaarheid ontstonden hierdoor uiteindelijk tien alternatieven die tegen het licht zijn gehouden. De conclusie van dit onderzoek kan getrokken worden vanuit twee invalshoeken. De eerste invalshoek is die op basis van de opdrachtomschrijving van AkzoNobel Hengelo waarbij de rangorde van criteria is zoals beschreven op de vorige pagina. Op basis van deze invalshoek is de conclusie van dit onderzoek dat AkzoNobel moet overgaan tot het huren van een loods in Lochem waarbij de op- en overslag van zout wordt uitbesteed aan de verhuurder. Dit wordt ook wel ‘Contract Warehousing’ genoemd (Coyle, Bardi, & jr., 1996). Door het uitbesteden van de op- en overslag van het zout worden de veiligheidsrisico’s voor AkzoNobel beperkt en is alleen de verkoopplanning in handen van AkzoNobel. Door een prijs per ton voor handling af te spreken met de verhuurder en het aangaan van een contract van minimaal 5 jaar is een geïnteresseerde verhuurder naar verwachting niet moeilijk te vinden. De tweede invalshoek waaruit een conclusie kan worden getrokken is wanneer er wordt verondersteld dat niet veiligheid maar Net Present Value, gevolgd door veiligheid en milieu, het belangrijkste criterium is. De criteria op de plekken vier en vijf veranderen niet van volgorde. Deze volgorde is niet geheel ondenkbaar omdat AkzoNobel een beursgenoteerd bedrijf is en streeft naar winst. In dit geval is de conclusie van het onderzoek dat zowel de huur van een loods in Lochem als de nieuwbouw achter het Locatiekantoor even aantrekkelijk zijn. Na het afvallen van enkele andere opties blijven deze twee opties uiteindelijk over als de twee meest aantrekkelijke opties. Mede op basis van de theorie van Coyle (zie voor toepassing de conclusie) wordt de beslissingsnemer in staat gesteld uit beide opties een gefundeerde keuze maken. Het is aan de beslissingsnemer binnen AkzoNobel welke invalshoek wordt gehanteerd. Feit is wel dat bij beide invalshoeken de huur van een loods in Lochem als beste uit de bus komt. Als laatste omvat dit rapport een praktijkonderzoek naar de realisatie van bovenstaande aanbeveling, namelijk de huur van een loods in Lochem. In deze gemeente is een bedrijventerrein van de voormalige Twentse Kabel Fabriek gevonden waarbij een potentiële koper van één van de panden op dit terrein is geïnformeerd naar zijn interesse in de op- en overslag van zout voor AkzoNobel. Hij stond hier positief tegenover. In overleg met de betrokken partijen moet een contract voor het begin van 2012 te realiseren zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
AkzoNobel, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62847
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page