University of Twente Student Theses

Login

De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van hoger onderwijs instellingen

Heining, R. (2011) De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van hoger onderwijs instellingen.

[img] PDF
1MB
Abstract:ii Samenvatting Aanleiding Vanuit de vakgroep CHEPS van de Universiteit Twente lag er een opdracht om de invloed van ranglijsten op het beleid van HEIs te onderzoeken. Het toenemende belang van ranglijsten was al duidelijk gemaakt in de vele onderzoeken die er al lagen met betrekking tot dit onderwerp. Er was echter nog niet een dergelijk onderzoek verricht onder de HEIs binnen Nederland. Zouden de effecten die zijn waargenomen in buitenlandse HEIs ook van toepassing zijn op Nederlandse HEIs? Opzet Het ontwerp van dit onderzoek is dat van een documentatieanalyse gecombineerd met een casestudy. De documentatieanalyse is verricht onder alle universiteiten van Nederland. Dit is gedaan om een volledig beeld te krijgen van hoe de HEIs zelf de invloed van de ranglijsten ervaren en dit naar buiten uiten. Hierbij is een tijdsperiode gekozen van 2002 tot en met 2010, zodat de effecten van de opkomst van ranglijsten goed geanalyseerd konden worden. De casestudy is verricht bij een tweetal HEIs. Hierbij is geselecteerd op basis van maximale variatie. Dit zijn de Universiteit Leiden en de Universiteit Twente geworden. Binnen deze HEIs zijn er vervolgens per instituut drie academici geïnterviewd, wat een totaal van 6 interviews maakt. Dit om te kijken of de werkelijke ervaringen overeenstemmen met de handelingen zoals deze in de jaarverslagen opgesteld zijn. Conclusies De conclusies zijn dat op institutioneel niveau de invloed van de ranglijsten duidelijk merkbaar is. Doelstellingen worden opgesteld naar aanleiding van de positie op de ranglijsten, er zijn bewustmaakacties gestart en de ranglijsten worden actief in promotie gebruikt. Onder de academici is deze waarneming echter anders. Hier is de overheersende mening dat men niet naar de ranglijsten kijkt. Zij merken er niets van. Het verschil tussen deze twee lagen ligt waarschijnlijk in de aard van de ranglijsten. Zij zijn voor een organisatie een krachtige marketingtool. Academici als individu zijnde kunnen hier niet zoveel mee. Zij hoeven zichzelf niet te verkopen op deze manier. HEIs hebben echter weinig keuze, zij zijn min of meer verplicht zich te conformeren aan de ranglijsten. Dit door de druk van de omgeving en de aard van de mens om alles te willen meten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62859
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page