University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie van de knelpunten op de verpleegafdelingen van Ziekenhuisgroep Twente

Kuipers, R. (2011) Evaluatie van de knelpunten op de verpleegafdelingen van Ziekenhuisgroep Twente.

[img] PDF
1MB
Abstract:Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) met locaties in Almelo en Hengelo heeft in 2008 een grootschalig project uitgevoerd. Dit project “zorg beter georganiseerd” had als doel het verbeteren van de werkprocessen op de verpleegafdelingen. Bij de dagelijkse taken van de verpleegkundigen komt men verschillende knelpunten tegen die het werkproces vertragen. Gezien de ontwikkelingen in de samenleving en gezondheidszorg is de laatste jaren de nadruk komen te liggen op het efficiënter werken in de zorg met een hoge kwaliteit. In het zorgproces van ziekenhuizen is de verzorging van de patiënten op verpleegafdelingen een belangrijk onderdeel, waarbij veel werktijd en middelen betrokken zijn. Uit het onderzoek op de verpleegafdelingen in 2008 bleek dat er nog veel knelpunten waren die onnodige tijd kosten. Naar aanleiding van dit onderzoek, uitgevoerd door Ernst&Young, zijn er destijds verbetervoorstellen opgesteld voor de meest voorkomende en tijdrovende knelpunten. Twee jaar na dato was de vraag van ZGT of er een afname is van de knelpunten en de benodigde oplostijd voor drie van de meest voorkomende knelpunten. Het ‘contact zoeken met de arts, het afhandelen van telefoontjes van familie van de patiënt en problemen met het instrumentarium’ zijn opnieuw onderzocht. Hierbij is opnieuw een meting gedaan op een selectie van de verpleegafdelingen en is onderzocht in hoeverre de veranderingen zijn doorgevoerd en of ze tot betere resultaten hebben geleid. De hoofdvraag die beantwoord zal worden luidt: “Welke verbeteracties zijn voorgenomen en uiteindelijk geïmplementeerd en zijn de eventuele gevonden verschillen daarmee te verklaren of zijn er andere verklaringen? “ Om een antwoord te vinden op deze vraag wordt als eerste in hoofdstuk een de aanleiding en onderzoeksopzet besproken. In hoofdstuk twee volgt een literatuuronderzoek naar kwaliteitsmanagement systemen met de focus op kwaliteitscirkels. In hoofdstuk drie worden de resultaten van de nieuwe knelpuntmeting besproken, het kwantitatieve onderzoeksdeel. Vervolgens wordt er een evaluatie gemaakt in hoeverre de knelpunten al dan niet zijn verminderd qua voorkomen en oplostijd en in welke mate de verbeterplannen zijn doorgevoerd. Hierna volgt het afsluitende hoofdstuk 5 met conclusies en aanbeveling op grond van de resultaten van het onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alle voorgestelde verbeteringen voor de drie knelpunten zijn doorgevoerd. De implementatiefase waarin de verbeteringen moesten worden bijgestuurd en aangepast ontbrak vaak. Uit het onderzoek is wel gebleken dat de gemiddelde tijd die men nodig heeft voor het oplossen van deze knelpunten binnen het ZGT is afgenomen. Van invloed op het voorkomen en oplossen van knelpunten was de ervaring van de verpleegkundigen. De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn dan ook een betere training en de verdeling van verpleegkundigen over de diverse afdelingen op basis van hun ervaring. Dit is vooral van belang wanneer het aan komt op contact met de arts en familie van de patiënt. Voor de problemen met het instrumentarium zou gekeken kunnen worden naar een vast controlemoment van het instrumentarium. Verder geldt dat de destijds aanbevolen verbeteringen die nog niet (compleet) zijn doorgevoerd alsnog kunnen worden geïmplementeerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Ziekenhuis Groep Twente ZGT, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62870
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page