University of Twente Student Theses

Login

Grensoverschrijdende criminaliteit : een onderzoek naar de motieven van Enschedese daders voor het plegen van delicten in Gronau

Veldhuis, L.M. (2011) Grensoverschrijdende criminaliteit : een onderzoek naar de motieven van Enschedese daders voor het plegen van delicten in Gronau.

[img] PDF
1MB
Abstract:Centraal in dit onderzoek staan de beweegredenen voor daders afkomstig uit Enschede om delicten te plegen in Gronau, Duitsland. Er is een vermoeden dat Nederlanders delicten plegen in de Bahnhofstrasse, een straat in het centrum van Gronau. Wat precies de aard en de omvang is van deze delicten is niet bekend, eveneens waarom deze daders nu juist delicten plegen over de grens in Gronau. In dit onderzoek wordt geprobeerd helderheid te scheppen in deze onduidelijkheden. Op die manier ontstaat een duidelijk overzicht van de huidige situatie en een inzicht in de faciliterende factoren voor het plaatsvinden van criminaliteit. De centrale vraag in dit onderzoek is de volgende: Wat is de aard van de criminaliteit die plaatsvindt in de Bahnhofstrasse in Gronau en gepleegd wordt door uit Enschede afkomstige daders en hoe kan het plaatsvinden van deze criminaliteit worden verklaard? Voor dit onderzoek is een literatuurstudie verricht in combinatie met interviews bij de gemeente en politie in Gronau en Enschede. Daarnaast is er gebruik gemaakt van zowel Duitse als Nederlandse politiestatistieken. Voor de jaren 2009 en 2010 is bekeken welke vormen van criminaliteit in de Bahnhofstrasse zijn gepleegd door Nederlanders. De omvang van deze criminaliteit is gering. Slechts elf delicten zijn in twee jaar tijd geregistreerd. Voor beide jaren geldt dat in 7% van de gevallen Nederlanders betrokken waren bij een delict in de Bahnhofstrasse. Alle personen zijn afkomstig uit Enschede. Slechts bij één delict is sprake van verplaatsing van criminaliteit: de illegale exploitatie van gokken. De dader heeft in Nederland ook delicten gepleegd en daarnaast is dit een vorm van criminaliteit waar vanuit kan worden gegaan dat de dader daarvoor speciaal naar de Bahnhofstrasse is gekomen om het delict te plegen. Om te kunnen verklaren waarom daders afkomstig uit Enschede een delict plegen in de Bahnhofstrasse is er gebruik gemaakt van de routine activiteitenbenadering. Volgens deze theorie vindt een crimineel verschijnsel plaats wanneer er sprake is van de aanwezigheid van een gemotiveerde dader, de aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit en de afwezigheid van voldoende toezicht. Met behulp van deze theorie is er gekeken naar mogelijke verklaringen voor het plaatsvinden van delicten in de Bahnhofstrasse die gepleegd zijn door uit Enschede afkomstige daders. Daarnaast is er gekeken naar de verschillen tussen Enschede en Gronau in de huidige politiële en bestuurlijke handhaving als mogelijke verklaring. De eerste verklaring is dat er verschillen zijn in handhaving tussen de twee steden. In Duitsland wordt nog niet op grote schaal samengewerkt met verschillende organisaties die met veiligheid te maken hebben. Elke partij heeft haar eigen taken binnen eigen afgebakend terrein. In Nederland is er meer samenwerking. Al in het driehoeksoverleg wordt het beleid gezamenlijk uiteen gezet. Daarnaast vindt er ook samenwerking plaats met andere partijen zoals de provincie, Belastingdienst en andere semioverheden. Een andere verklaring is het toezicht in de Bahnhofstrasse. Op zwaardere vormen van criminaliteit die in de Bahnhofstrasse voorkomen is minder toezicht. De politiepost in Gronau houdt zich vooral bezig met de lichte criminaliteit en verkeersongevallen. Zwaardere criminaliteit neemt Kreis Borken op zich. Daarnaast verplaatsen daders zich, wanneer de kroegen sluiten, zich achter een ruimte van de voorziening waardoor de politie daar niet meer zomaar binnen mag komen. Een derde verklaring is dat er voor de illegale exploitatie van gokken aantrekkelijke doelwitten te bereiken zijn in de Bahnhofstrasse. In Gronau is geen groot legaal casino zoals het Holland Casino in Enschede. Het zou zo kunnen zijn dat er daarom meer mensen in Gronau zijn die graag een kansspel willen spelen om geld. De laatste verklaring is de nabijheid van de steden. Enschede en Gronau zijn een agglomeratie van aan elkaar gegroeide steden. Het is voorstelbaar dat een Enschedese dader net zo makkelijk naar Gronau gaat om een delict te plegen als naar Enschede. Beide steden zijn namelijk dichtbij.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
RIEC Oost-Nederland, Almelo, the Netherlands
Regiopolitie Twente, Enschede, the Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62908
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page