University of Twente Student Theses

Login

Twee verschillende wegen naar het sociaaldemocratisch ideaal : PvdA & CHP

Aksoy, E. (2012) Twee verschillende wegen naar het sociaaldemocratisch ideaal : PvdA & CHP.

[img] PDF
887kB
Abstract:Met deze scriptie wordt er getracht een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre er sprake is van een inhoudelijk verschil tussen politiek links in Nederland en in Turkije. Met dergelijk onderzoek wordt beoogd gedetailleerde informatie te genereren over inhoudelijke verschillen tussen ‘links’ in Nederland en in Turkije, waar met behulp van dergelijk academisch onderzoek getracht wordt om in de eerste instantie een wetenschappelijk verantwoorde politieke vergelijking op te stellen tussen twee grote sociaaldemocratische partijen die beiden lid zijn van de Socialistische Internationale en ten tweede een mogelijke verklaring te vinden voor de geconstateerde tegenstrijd in het stemgedrag van Turkse Nederlanders. Tijdens een in Athene georganiseerde vergadering van de Socialistische Internationale in 2008 stelde Marije Laffeber, destijds Internationaal Secretaris van de PvdA, enkele vraagtekens bij het lidmaatschap van de CHP aan de Socialistische Internationale. Op basis van deze recente gebeurtenis hypothetiseer ik dat de grootste sociaaldemocratische bewegingen in Nederland en Turkije, respectievelijk PvdA en CHP, zich op verschillende flanken van de politiek op een fundamenteel diverse manier van elkaar manifesteren. De ontwikkelingen en manifestaties van de beide sociaaldemocratische blokken worden met een gedetailleerde analyse uiteengezet, waardoor ze op basis hiervan met elkaar vergeleken kunnen worden. In deze scriptie gaan we na op welke punten de PvdA en de CHP van elkaar verschillen als twee sociaaldemocratische blokken, hoe dit duidelijk wordt in de praktijk en hoe dit verklaard kan worden. Het betreft een literatuurstudie waar met behulp van een documentenanalyse relevante gegevens over partijprogramma’s onderzocht worden aan de hand van een tabel met gelijknamige indicatoren, waardoor er op een valide manier een vergelijking getrokken kan worden tussen beide landen. Aan de hand van deze analyse wordt er nagegaan of deze verschillen te maken heeft met eventuele contrasten tussen partijprogramma’s van partijen in beide landen. Er wordt beoogd om dit vraagstuk te beantwoorden met behulp van de volgende probleemstelling: In hoeverre is er sprake van een verschil tussen linkse partijen in Nederland en linkse partijen Turkije? Op basis van de analyse die vervolgens is uitgevoerd, zijn enkele bevindingen voortgekomen. In de eerste instantie wordt er geconcludeerd dat er wel degelijk sprake is van een verschil tussen politiek links in Nederland en in Turkije. De vraag in hoeverre dit verschil zich manifesteert in de praktijk is er met behulp van 24 aandachtspunten, die onderverdeeld kunnen worden in 7 verschillende politieke indicatoren, onderzoek gedaan naar de twee desbetreffende partijen. Op basis van mediale manifestaties, partijprogramma’s en politieke pamfletten is er informatie verzameld om te analyseren in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een verschil. Uit de conclusie bleek dat er op punten inzake maatschappij, religie, cultuur, buitenlandse politiek en vraagstukken rondom etnische minderheden fundamentele verschillen geconstateerd kunnen worden tussen de PvdA en de CHP. Deze worden specifieker beschreven in het analyserende facet van het onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62924
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page