University of Twente Student Theses

Login

Centrum voor Jeugd & Gezin Enschede : op zoek naar verbeterpunten in de organisatiestructuur

Brunt, D. (2010) Centrum voor Jeugd & Gezin Enschede : op zoek naar verbeterpunten in de organisatiestructuur.

[img] PDF
484kB
Abstract:Dit onderzoek heeft als doel te inventariseren wat de verbeterpunten op organisatieniveau zijn voor het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) van gemeente Enschede. Een Centrum voor Jeugd en Gezin is een netwerkorganisatie, gevormd door de GGD, het maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg en andere organisaties uit het veld van Jeugd en Gezin. Het CJG bundelt lokale functies en taken op gebied van gezondheid, opgroeien en opvoeden. Ouders, kinderen en opvoeders met vragen over opgroeien en opvoeden kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een CJG richt zich op kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar en hun ouders. De inventarisatie van de verbeterpunten op organisatieniveau heeft plaatsgevonden door te kijken naar de invulling van en ervaringen binnen CJG’S van vier andere gemeentes: Groningen, Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch en Rotterdam. Door middel van een documentenanalyse en interviews is er gekeken naar een aantal specifieke punten, zoals de arbeidsrechtelijke situatie van werknemers, de rol en invloed van de gemeente en andere actoren de besluitvormingsstructuur en de zorgcoördinatie. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de onderzoeksvraag: “Wat zijn de verschillende manieren om de organisatiestructuur van een Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) vorm te geven en wat zijn de voor- en nadelen van elk van die manieren voor de gemeente Enschede?” Bij dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een theoretisch kader, bestaande uit ‘The Interorganizational Field as a Focus for Investigation’ theorie van R.L. Warren en recent onderzoek van Provan en Kenis over ‘governance of networks’. Warren ontwikkelde een typologie voor netwerken op basis van autonomie van de afzonderlijke eenheden. Op basis van zes criteria (de betrokkenheid van de eenheden op een overkoepelend doel, de plaats waar besluiten worden genomen, de plaats van het gezag, de mate waarin de arbeidsdeling tussen de eenheden formeel geregeld is, de wijze waarop de eenheden gebonden zijn aan een leiderschapssysteem, de mate waarin een collectiviteitoriëntatie is voorgeschreven) kwam hij tot de volgende typologie van vier structuurtypen: unitary, federative, coalitional, social choice context. Provan en Kenis toonden aan dat netwerken in verschillende vormen voorkomen en dat het verschilt en uitmaakt voor de effectiviteit hoe een netwerk is ontworpen en wordt bestuurd. Zij noemen dit ‘governance of networks’. Ze onderscheiden verschillende vormen van governance van netwerken: een zelfregulerend netwerk, een leiderorganisatienetwerk en een netwerk administratieve organisatie. Voor elk van deze vormen hebben zij vier factoren benoemd die bepalend zijn voor het feit of een bepaalde vorm effectief is voor de betreffende netwerkorganisatie of niet. In dit onderzoek zijn de gemeentes gecategoriseerd volgens de vormen van Provan & Kenis. De karakteristieken van Warren worden gebruikt als startpunt om de Centra voor Jeugd & Gezin te beschrijven. Ze worden aangevuld vanuit Provan & Kenis en waar nodig bewerkt om ze aan te laten sluiten op de gewenste onderzoeksonderwerpen van de gemeente Enschede. Zo zijn er vijf vragen ontwikkeld, die in dit onderzoek gebruikt worden voor de beschrijving van de verschillende CJG’s. Deze vragen zijn: (1) Wie zijn de actoren binnen het CJG? (2) Hoe ziet de besluitvormingsstructuur er uit? (3) Waar ligt de uitvoeringsregie? (4) Hoe is de zorgcoördinatie geregeld? (5) Hoe liggen de juridisch-arbeidsrechtelijke verhoudingen? De analyse leert ons dat, hoewel dit onderzoek voortkomt uit de wens van de gemeente Enschede om de organisatiestructuur te herzien, er uit de interviews geen problemen of grote ontevredenheid over de huidige structuur naar voren. Daarom zijn de aanbevelingen aan de gemeente Enschede grotendeels gebaseerd op zaken waar de andere vier gemeentes erg tevreden over of trots op zijn en die bij hen goed lijken te werken. Deze zaken kunnen als voorbeeld en inspiratie dienen voor de gemeente Enschede. De belangrijkste aanbevelingen voor de gemeente Enschede zijn dat ze moeten blijven investeren in een goede coördinatie van alle netwerkleden, dat ze inzichtelijk moeten maken hoe groot de rol van de gemeente binnen het CJG moet blijven en dat ze moeten blijven investeren in het Enschedese Jeugd Overleg, Klankbordgroep, WijkZorgTeams en de Zorgadviesteams. Ook moet de verwijsindex Vis2 gebruikt blijven en dient deze goed onderhouden en vernieuwd te worden. Daarnaast kan er op uitvoeringsniveau een voorbeeld genomen worden aan CJG ‘s-Hertogenbosch door ook met deelprojecten en een projectenboek te gaan werken. Als laatste geldt als aanbeveling op juridisch-arbeidsrechtelijk niveau dat er onderhandeld kan worden over een landelijk CJG CAO en er geïnventariseerd zou moeten worden of CJG Enschede in de vorm van een netwerk administratieve organisatie (NAO) kan worden gegoten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Enschede, Enschede, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62956
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page