University of Twente Student Theses

Login

Transparant over zorgactiviteiten per Diagnose Behandel Combinatie : een inventarisatie naar de inhoud van de zorg voor de DBC’s van de aandoeningen Varices en Appendicitis in het Deventer Ziekenhuis

Kobes, H.E. (2011) Transparant over zorgactiviteiten per Diagnose Behandel Combinatie : een inventarisatie naar de inhoud van de zorg voor de DBC’s van de aandoeningen Varices en Appendicitis in het Deventer Ziekenhuis.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding. Het Deventer Ziekenhuis biedt vele behandelingen aan om hun patiënten te genezen. De behandelingen moeten van goede kwaliteit zijn en daarbij is efficiëntie ook van belang. Met de introductie van de DBC systematiek in de wereld van zorgverleners lijkt de markt transparanter te worden. Het Deventer Ziekenhuis wil graag weten hoe goed ze presteert in vergelijking met andere ziekenhuizen in Nederland. Doel. In dit onderzoek is het doel inzicht geven in de zorgactiviteiten voor de Diagnose Behandel Combinaties bij de aandoeningen varices en appendicitis en daarbij de inhoud van zorg vergelijken met de landelijke richtlijnen zodat daarmee een achtergrond gegeven kan worden bij de aard en kosten van de zorgverlening en waarom die zo verleend wordt. Methoden. Allereerst is een dataset geanalyseerd waarin zorgvolumes en kostprijzen voor de zorgactiviteiten van de betreffende DBC’s beschikbaar waren van het Deventer Ziekenhuis en van andere ziekenhuizen. Met de benchmark-gegevens zijn verschillen opgespoord. Daarna is er een vergelijking gemaakt van de zorgactiviteiten van het Deventer Ziekenhuis met de landelijke richtlijnen. Daarna zijn er twee interviews gehouden om de gevonden verschillen te beoordelen. Resultaten en conclusies. Bij het analyseren van de data zijn veel verschillen aangetroffen in zowel kostprijzen als zorgvolumes in de vergelijking tussen het Deventer Ziekenhuis en de andere ziekenhuizen in de benchmark. Het meest opvallend was bij varices het verschil voor de zorgactiviteit radiologie. Duplexonderzoeken die volgens de richtlijn alleen voor een behandeling moeten worden gedaan, worden in het Deventer Ziekenhuis ook na de behandeling uitgevoerd. Uit de interviews blijkt dat dit gedaan wordt omdat de behandelingen redelijk nieuw zijn. Het is echter niet aangetoond dat dit extra onderzoek noodzakelijk is waarmee er mogelijk te veel geld wordt uitgeven aan het extra onderzoek. Voor appendicitis waren de grootste verschillen te vinden in de onderzoeken ‘chemie/hematologie’ en ‘(micro)biologie’. Dit soort onderzoeken moeten volgens de specialist eenmalig plaatsvinden bij het diagnosticeren van de appendicitis. Voor het Deventer Ziekenhuis is echter een veel hoger zorgvolume geregistreerd. Aanbevelingen. Op de punten waar het Deventer Ziekenhuis afwijkt van de richtlijn zou onderzoek gedaan moeten worden om de extra zorg te rechtvaardigen. Een weloverwogen besluit is belangrijk omdat de extra zorg de nodige extra kosten met zich meebrengt. De transparantie in de zorg door registratie van zorgactiviteiten binnen de DBC’s is erg belangrijk geweest voor dit onderzoek. De kwaliteit van de registratie is echter nog niet optimaal. Het is aan te bevelen dat de registratie beter wordt gedaan en dat er meer helderheid komt over de definities van de verschillende zorgactiviteiten. In de toekomst kunnen vergelijkingen op het niveau van zorgactiviteiten dan nog meer inzicht verschaffen over de kwaliteit en efficiëntie van zorg op instellingsniveau.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Deventer Ziekenhuis, Deventer, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62975
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page