University of Twente Student Theses

Login

Ambtelijke samenwerking publieksdienstverlening en bedrijfsvoering Losser - Enschede : intergemeentelijke samenwerking als oplossing voor het zelfstandig voortbestaan van kleine gemeenten

Rekers, K. (2011) Ambtelijke samenwerking publieksdienstverlening en bedrijfsvoering Losser - Enschede : intergemeentelijke samenwerking als oplossing voor het zelfstandig voortbestaan van kleine gemeenten.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding: In de regio Twente hebben de gemeenten Losser en Enschede gekozen voor intensieve samenwerking op de publieksdienstverlening en bedrijfsvoering. In dit onderzoek wordt getracht een verklaring te vinden voor de keuze van Losser om in deze hoedanigheid samen te werken met Enschede. De volgende onderzoeksvraag staat centraal in dit onderzoek: Waarom heeft de gemeente Losser gekozen voor de centrumregeling ambtelijke samenwerking Losser – Enschede en wat zijn de verwachtingen van de gemeenten Losser en Enschede van dit samenwerkingsverband? Onderzoeksopzet: Het analyseren van samenwerkingsverbanden vereist een multidisciplinaire benadering in het theoretisch kader. Voor de case studie worden twee dataverzamelingsmethoden gebruikt, namelijk documentenanalyse en het afnemen van interviews. Door gebruikmaking van deze vorm van triangulatie wordt de interne validiteit van de resultaten bevorderd. Conclusie: Bestuurskracht en financiële motieven maakten het voor de gemeente Losser noodzakelijk om te gaan samenwerken. Een belangrijk argument voor samenwerking met de gemeente Enschede is dat de basisregistraties in handen komen van één organisatie. Een ander belangrijk argument was de snelheid waarmee met Enschede tot een samenwerkingsverband gekomen kon worden. Bij een eventuele samenwerking met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, wat eigenlijk de voorkeur had, was dit nooit zo snel gelukt. Verder zal de schaalgrootte van Enschede een garantieverhogend effect hebben op de continuïteit van de uitvoering en zal de kwaliteit omhoog gaan. Vanwege de eenvoud en flexibiliteit is er voor de centrumregeling constructie gekozen. Het wederzijds vertrouwen en het gevoel van gelijkwaardigheid tussen Losser en Enschede was zo groot dat uiteindelijk na een periode van een jaar tijd de samenwerking in werking kon treden. Het relatief korte proces heeft ervoor gezorgd dat veel zaken nog in ontwikkeling zijn. Per 1 maart 2011 is samenwerking met Enschede een feit voor publieksdienstverlening en bedrijfsvoering. In totaal zijn 54 medewerkers (48,53 fte) van Losser in dienst getreden bij Enschede. De samenwerking moet op termijn een besparing van € 1,2 miljoen (circa 20%) opleveren op een totaalbedrag van € 5,6 miljoen, als gevolg van schaal- en efficiencyvoordelen. Deze besparing wordt evenredig gedeeld tussen beide partners. Uit interviews komt naar voren dat Losserse medewerkers vrezen dat de coördinatie van dagelijkse werkzaamheden met collega’s uit Enschede wellicht meer tijd zal gaan kosten. Tijdens dit onderzoek zijn mogelijke leerpunten voor toekomstige samenwerkingsverbanden gevonden. Ten eerste heeft een enkelvoudige principaal-agent relatie de voorkeur boven een meervoudige principaal-agent relatie. Ten tweede vormen vertrouwen en een gevoel van gelijkwaardigheid een goede basis voor samenwerking. Ten derde blijkt uit dit samenwerkingsverband dat de keuze voor flexibiliteit bevorderend werkt voor de snelheid van het proces. Tot slot speelt de interne communicatie een belangrijke rol voor het slagen van het samenwerkingsverband.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62987
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page