University of Twente Student Theses

Login

Casestudy activity based costing binnen een klein productiebedrijf ; Onderzoek naar de kostprijs per product binnen een klein productiebedrijf

Velde, G.H. van der (2011) Casestudy activity based costing binnen een klein productiebedrijf ; Onderzoek naar de kostprijs per product binnen een klein productiebedrijf.

[img] PDF
716kB
Abstract:Revago BV in Enschede is producent van gehaktproducten zoals hamburgers en gehaktballen. Met circa 10 personen in dienst is zij een kleinschalig productiebedrijf. De afgelopen jaren waren financieel gezien voor Revago slechte jaren, terwijl er niet minder afzet was dan in de eerdere jaren. Hier kunnen diverse oorzaken voor zijn. Eén van de oorzaken die het management van Revago reeël lijkt, is dat er producten met verlies verkocht worden. Om te kunnen vaststellen of er producten met verlies worden verkocht, richt dit onderzoek zich op het vaststellen van een kostprijs per product. In dit rapport is eerst een literatuurstudie verricht om te bepalen welke methoden geschikt zijn voor het bepalen van de kostprijs binnen een klein productiebedrijf. De Activity Based Costing (ABC) methode blijkt goed toepasbaar binnen kleine productiebedrijven. Eerdere case studies hebben bovendien aangetoond dat deze methode erg waardevolle informatie oplevert voor deze categorie bedrijven. De ABC methode werkt op basis van activiteiten waaraan kosten toegerekend worden. Binnen Revago onderscheiden we hiervoor vijf activiteiten: produceren, inpakken, order afhandelen, inkopen en transporteren. Om de toepassing van dit model in de praktijk te ondersteunen is een eenvoudige ‘calculator’ ontwikkeld in Excel waarmee door middel van het aanklikken van enkele productkenmerken de kostprijs bepaald kan worden. De kostprijs blijkt niet alleen af te hangen van productkenmerken zoals de precieze ingrediënten en de taak van de inpakafdeling, maar ook van grootte van de bestelling en het type transport. Doordat de Excelsheet bovendien het prijsverloop bij verschillende ordergroottes kan tonen, is eenvoudig te zien wat de minimale ordergrootte moet zijn bij de huidige gehanteerde verkoopprijs om winstgevend te zijn. De belangrijkste aanbeveling is om een nieuwe eenduidige verkoopprijslijst in te voeren op basis van de met de ABC-methode berekende prijzen exclusief transport. Bij het bepalen van de verkoopprijzen moet rekening gehouden worden met staffelvoordeel zoals dat volgt uit de ABC-berekeningen: grotere aantallen in één keer bestellen levert een lagere kostprijs per product op. Daarnaast moet per klant het transport berekend worden. Revago wordt ook aanbevolen om voor nieuwe offertes onmiddellijk deze nieuwe verkoopprijslijst in acht te nemen en lopende prijsafspraken zo snel mogelijk aan te passen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Revago BV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62997
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page