University of Twente Student Theses

Login

5S, de fundatie van Lean

Hol, S.A. (2013) 5S, de fundatie van Lean.

[img] PDF
4MB
Abstract:Introductie Binnen DS Smith Packaging in Eerbeek is sinds enkele jaren een Lean-afdeling actief om verbeteringen binnen de organisatie door te voeren. Voor dit onderzoek was het aan mij de taak deze Lean-afdeling te ondersteunen bij het opnieuw organiseren en overzichtelijker maken van de werkplekken binnen de productie. Hiervoor werd ik geacht gebruik te maken van de 5S-methode. Dit rapport bevat een onderzoek naar een specifieke toepassingsmethode van 5S voor DS Smith Packaging Eerbeek. Het uiteindelijke doel voor de organisatie is het implementeren van 5S binnen de gehele productie. Naast de toepassing van 5S wordt in dit onderzoeksrapport ook aandacht besteed aan de wijze van het tot standhouden van de gewenste veranderingen die door 5S zijn aangebracht. De problemen Om het onderzoek probleemgericht uit te voeren was het van belang eerst onderzoek te doen naar de door 5S mogelijk oplosbare problemen binnen de organisatie. Bij het opstellen van een probleemkluwen kwamen 5 kernproblemen aan het licht, namelijk: 1. De basis van Lean ontbreekt deels binnen de organisatie 2. Medewerkers hebben weinig tijd beschikbaar voor het schoonmaken van de machines en werkomgevingen 3. Er bestaat onduidelijkheid bij medewerkers m.b.t. kwaliteitsmetingen en kwaliteitscontroles 4. Niet alle materialen, gereedschappen en andere gebruiksmiddelen zijn altijd direct beschikbaar 5. Er is geen sprake van vaste standaarden binnen de productieomgevingen Aanpak Om tot voldoende gegevens te komen en uiteindelijk iets te kunnen zeggen over hoe 5S binnen de productie van DS Smith toegepast moet worden, is ten eerste gebruik gemaakt van een theoretisch kader. In dit theoretisch kader is door middel van het bestuderen van literatuur onderzoek gedaan naar ontwerpregels en gewenste randvoorwaarden voor een 5S-project. Vervolgens is de aanvangssituatie binnen de productie van DS Smith Packaging geanalyseerd. Een vergelijking tussen de ontwerpregels uit het theoretisch kader en de analyse van de aanvangssituatie heeft geleid tot enkele concrete aanpassingen voor de productieomgevingen. De volgende stap was het opstarten van een pilot-project bij de productieomgevingen van twee verwerkingsmachines. Bij dit pilot-project zijn aan de hand van de eerder opgestelde concrete aanpassingen, alle stappen van de 5S-methode doorlopen. Al deze gegevens samen moeten het mogelijk maken om een specifieke 5S-toepassingsmethode voor DS Smith Packaging Eerbeek te ontwikkelen. Voordelen Na het afronden van het pilotproject is gereflecteerd op het verloop en de resultaten van 5S. Deze reflectie heeft tot een vijftal voordelen geleid, die 5S de organisatie kan brengen. Hier volgt een opsomming van deze voordelen:  Verkorting van de gemiddelde omsteltijd  Daling in kosten gereedschappen, materialen en andere gebruiksmiddelen  Daling in het aantal productiefouten  Daling in het aantal storingen  Verkorting van de gemiddelde storingstijd Conclusies De specifieke toepassingsmethode van 5S voor DS Smith Packaging Eerbeek, wordt in Hoofdstuk 7 van dit rapport uitgebreid besproken. Deze toepassingsmethode is in de vorm van een stappenplan. Hieronder volgt een korte weergave van de stappen die doorlopen moeten worden. 1. Selecteer een beperkt aantal productieomgevingen om het 5S-project op te starten 2. Analyseer de huidige situatie van de productieomgeving(en) 3. Vergelijk de productieomgeving(en) met het op theorie gebaseerde ontwerpmodel 4. Plan een Kick-Off met alle betrokkenen 5. Nodig de betrokken productiemedewerkers uit om de eerdere toepassingen van 5S te bekijken 6. Bepaal hoe medewerkers aankijken tegen 5S en Lean 7. Bepaal de verschillen tussen gedachten van medewerkers en de gewenste randvoorwaarden 8. Pas de 5S-methode toe 9. Implementeer KanBan voor de bevoorrading van de productieomgeving(en) 10. Plan een project-review met alle betrokkenen Voor het standhouden van de gewenste veranderingen is een audit-systeem opgesteld. Om meer te weten te komen over dit audit-systeem verwijs ik u door naar Hoofdstuk 8 van dit onderzoeksrapport . Voor formulieren die gebruikt kunnen worden tijdens de audit kunt u Bijlage VI raadplegen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
DS Smith Packaging, Eerbeek, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63035
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page