University of Twente Student Theses

Login

Horen, zien en toch maar zwijgen?: een onderzoek naar het bevorderen van het gebruik van de tipfunctie, zoals bedoeld in artikel 26 Wet BIBOB, door het Openbaar Ministerie.

Ekas, Janina Ludmila (2011) Horen, zien en toch maar zwijgen?: een onderzoek naar het bevorderen van het gebruik van de tipfunctie, zoals bedoeld in artikel 26 Wet BIBOB, door het Openbaar Ministerie.

[img] PDF
855kB
Abstract:Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur (de Wet BIBOB) in werking getreden. Deze wet geeft bestuursorganen èn aanbestedende overheidsdiensten instrumenten om te voorkomen dat criminelen gebruik kunnen maken van (specifieke) overheids- voorzieningen. Hierbij valt te denken aan vergunningen, subsidies en aanbestedingen van overheidsopdrachten. Met behulp van deze instrumenten kunnen bestuursorganen deze overheids- voorzieningen weigeren en/of intrekken als het risico bestaat dat deze worden gebruikt voor criminele activiteiten. Om te kunnen bepalen of er sprake is van een risico dat vergunningen, subsidies en aanbestedingen worden gebruikt voor criminele activiteiten kunnen bestuursorganen de Wet BIBOB toepassen en advies aanvragen bij het Landelijk BIBOB Bureau (Bureau).1 Dit kan overigens pas nadat het bestuursorgaan eerst zelf de integriteit heeft getoetst door middel van een eigen onderzoek. Het Bureau doet op verzoek van het bestuursorgaan onderzoek om er achter te komen hoe groot de kans is dat een overheidsdienst wordt misbruikt voor criminele doeleinden, zoals het witwassen van geld.2 Het Bureau maakt onderdeel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft toegang tot vele vertrouwelijke informatiebronnen waaronder die van justitie en politie. Na het gegeven advies van het Bureau kan het bestuursorgaan het advies al dan niet gebruiken ter motivering van een besluit. Dit betekent dat het bestuursorgaan de vrijheid heeft het advies naast zich neer te leggen. Het bestuursorgaan moet namelijk zelf de afweging maken of een eventueel door het Bureau vastgesteld gevaar zo zwaarwegend is dat bijvoorbeeld de gevraagde vergunning niet aan de aanvrager kan worden verleend. Hierbij moet worden opgemerkt dat het advies twee jaar geldig is en meerdere keren kan worden gebruikt. Het Openbaar Ministerie (OM) wordt op verschillende manieren betrokken bij het Bibob-instrumentarium, maar heeft primair een ondersteunende rol. Deze rollen zijn achtereenvolgens: a. het OM levert informatie aan het Bureau; b. het OM is intermediair met het buitenland; c. het OM toetst het Bibob-advies aan het strafvorderlijk belang alvorens het 1 Joosten, Rovers, & Urff 2008, p. 33-35. 2 Joosten, Rovers, & Urff 2008, p. 173-215. door het Bureau aan het aanvragende bestuursorgaan wordt doorgezonden; d. het OM is tipgever aan bestuursorganen of aanbestedende diensten. De onder d genoemde taak staat in verwoord in artikel 26 Wet BIBOB. Dit artikel kent de officieren van justitie (officier) een zogenoemde tipfunctie toe. Deze tipfunctie kan door de officier worden gebruikt als hij/zij van mening is dat bepaalde informatie uit een strafrechtelijk proces van belang is bij bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. De officier kan het desbetreffende bestuursorgaan “tippen”. Tippen houdt in dat de officier aangeeft dat het wenselijk is om de vergunningsaanvraag voor te leggen aan het Bureau voor het verkrijgen van een advies. Hiermee wordt een directe adviesaanvraag bij het Bureau door het bestuursorgaan gerechtvaardigd. Uit de praktijk is gebleken dat deze tipfunctie niet of nauwelijks door het OM en haar vertegenwoordigers (officieren) wordt gebruikt. In onderliggend onderzoek wordt beschreven waarom deze tipfunctie die voortvloeit uit de Wet BIBOB niet van de grond komt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Openbaar Ministerie
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63072
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page