University of Twente Student Theses

Login

Medewerkeronderzoek: een onderzoek naar arbeidstevredenheid

Kemperink, Tom (2011) Medewerkeronderzoek: een onderzoek naar arbeidstevredenheid.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:InterMaction is een klein bedrijf dat opereert op de markt van Human Resource. Deze markt bestaat voornamelijk uit ondernemingen en/of klanten die behoefte hebben aan ondersteuning, versterking en kennis op het gebied van management en HR activiteiten. De afnemers van interMaction bestaan grotendeels uit middelgrote bedrijven die beschikken over een afdeling P&O, meestal gelegen in de Randstad regio. Een belangrijk instrument waar interMaction gebruik van maakt is het MedewerkerTevredenheidOnderzoek (MTO). Het MTO van interMaction is echter al een aantal jaren oud en daarom voldoet het waarschijnlijk niet meer aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar medewerkertevredenheid. Het onderzoek moet getoetst worden aan de hand van recentere onderzoeken, waarbij wordt verwacht dat deze meer gediversifieerd zijn. Het MTO moet echter wel de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek waarborgen. Het doel van deze opdracht is: ‘Het leveren van een gevalideerd medewerkertevredenheidsonderzoek, dat voldoet aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR Research’. De centrale onderzoeksvraag die hieruit voortvloeit luidt: ‘Waar dient een betrouwbaar en valide instrument aan te voldoen om de algemene tevredenheid van medewerkers te meten?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een literatuur studie uitgevoerd met betrekking tot medewerkertevredenheid en onderzoek hiernaar. Vervolgens is het huidige onderzoek van interMaction geanalyseerd. Het is vergeleken met de literatuur op punten als structuur, inhoud en procedure. Daarnaast zijn er analyses uitgevoerd met betrekking tot de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Uit deze analyses kwam naar voren dat het onderzoek van interMaction op een groot aantal punten nog verbeterd kan worden. Voor elk construct binnen het onderzoek zijn er wel één of meerdere verbeteringen mogelijk. Aan de hand van de analyses is een prototype gevormd. Dit prototype is bijgevoegd als bijlage. In het prototype staan alle vragen, inclusief verwijderde, aangepaste of nieuwe vragen. Daarnaast is er gekozen voor een nieuwe benaming van het onderzoek. Het onderzoek meet namelijk meer dan alleen tevredenheid. Vandaar dat de benaming MedewerkersOnderzoek (MO) een betere weerspiegeling van het onderzoek is. Om de kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd: 1 Voer het prototype in en overleg met klanten welke vragen belangrijk zijn 2 Voer na invoering analyses uit met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit, en verbeter constructen waar nodig is 3 Voer na een aantal jaar een nieuw onderzoek uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek Deze aanbevelingen moeten er voor zorgen dat het in te voeren medewerkersonderzoek goed wordt onderhouden en gewaarborgd. Uiteindelijk laat het onderzoek zien dat het uitvoeren van deze aanbevelingen geen eenmalige activiteit is. Het is een continue proces van continue verbetering en aanpassing.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
InterMaction, Hardenberg
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63076
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page