University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de wensen van startende ondernemers ten opzichte van een Venture Capitalist

Meurs, Vera (2011) Onderzoek naar de wensen van startende ondernemers ten opzichte van een Venture Capitalist.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit het investeringsfonds Health Innovation Fund om inzicht te krijgen in de wensen van startende ondernemers in de zorgsector met betrekking tot de dienstlevering van het Fund. Het matchen van deze wensen (vraag) en de additionele diensten van het HIF (aanbod) zorgt voor succesvollere investeringen met een hoger rendement. Op het moment dat het Health Innovation Fund besluit te participeren in één van de proposities, streven zij naar een groot minderheidsbelang of een klein meerderheidsbelang. Zo kunnen zij de ondernemer(s) adviseren en monitoren. Hoe dit gebeurt, verschilt echter op dit moment per onderneming. Ook de extra hulp of ondersteuning die zij bieden, verschilt per onderneming. Binnen hun adviesrol sturen zij de ondernemers wel, bijvoorbeeld door een subsidietip te geven of door een introductie bij zakelijke contacten. Dit gebeurt echter op een ad random basis. Er ontbreekt een vaste procedure voor of een lijst met de toegevoegde waarde die zij kunnen bieden. Methode De omgeving van startende ondernemers in de zorgsector is geanalyseerd met behulp van een PEST-analyse en het Vijfkrachtenmodel van Porter (1979). Hierdoor was het mogelijk de omgevingskenmerken vast te stellen die de wensen en uitdagingen van de starters beïnvloeden. Vervolgens is er een theoretische verkenning uitgevoerd wat betreft de uitdagingen voor startende ondernemers. Deze uitdagingen zijn gecategoriseerd aan de hand van het 4S Framework. Dit framework onderscheidt vier kapitalen voor een startende ondernemer/onderneming die alle vier ontwikkeld dienen te worden. Deze vier kapitalen zijn het strategische, economische, culturele en sociale kapitaal. Of healthstarters daadwerkelijk hulp en ondersteuning vanuit een venture capitalist wensen bij uitdagingen, is onderzocht met behulp van een online enquête. Deze enquête is verspreid onder 91 starters en had een responsgraad van 30,7%. Resultaten Uit het empirische onderzoek kan worden afgeleid dat de healthstarters die de vragenlijst hebben ingevuld, vooral moeite hebben met financiering verkrijgen, de subsidie- regelingen overzien en een netwerk opbouwen. Van een venture capitalist wenst de meerderheid vooral hulp en ondersteuning bij het verkrijgen van advies over financieringsmogelijkheden en subsidieregelingen, informatie over de zorgsector, nieuwe marktcontacten en ook bij het opstellen van een duidelijke strategie. Doordat de vaste procedure mist, zoals een inventarisatie van uitdagingen en knelpunten aan het begin van de samenwerking, krijgen niet alle ondernemers hulp op deze gebieden in de huidige situatie. Aanbevelingen Een checklist is opgesteld om ervoor te zorgen dat er meer structuur ontstaat bij het adviseren van een participatie. Deze checklist geeft een globaal beeld van de vier verschillende kapitalen binnen een bepaalde onderneming, zodat aan het begin van de samenwerking de uitdagingen en verbeterpunten kunnen worden vastgesteld waarop het HIF kan inspringen. Op basis van de resultaten van het empirisch onderzoek zijn er ook een aantal mogelijke additionele diensten geïdentificeerd, waarvoor het HIF eventueel een contributie kan vragen van de participaties. Deze diensten zijn:  Scope: planningstool in gebruik laten nemen door participaties, checklist voor business plan opstellen, strategie consult aanbieden.  Scale: informatie over financieringsmogelijkheden en een subsidieoverzicht opstellen en delen met participaties.  Social network: netwerkgelegenheden plannen (bijvoorbeeld borrel), online platform opstarten.  Skills: training(en), lezing(en), cursus(sen) en externe specialist(en) aantrekken
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Health Innovation Fund
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63083
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page