University of Twente Student Theses

Login

Wat zijn de kritieke succesfactoren in de strategie van GGNet voor het boeken van een gezond bedrijfsresultaat op de Zvw-markt?: het ontwerp van een strategiekaart van een GGZ-instelling

Huis in 't Veld, Remco (2011) Wat zijn de kritieke succesfactoren in de strategie van GGNet voor het boeken van een gezond bedrijfsresultaat op de Zvw-markt?: het ontwerp van een strategiekaart van een GGZ-instelling.

[img] PDF
1MB
Abstract:De overheveling van curatieve GGZ van de AWBZ naar de Zvw heeft de omgeving waarin GGNet moet opereren sterk veranderd. De overheid heeft de regierol uit handen gegeven en toebedeeld aan de zorgverzekeraar. De veranderingen in de omgeving hebben GGNet ertoe gezet om haar strategie te wijzigen. Er is een strategiekaart voor GGNet ontworpen om deze strategie te visualiseren en te vertalen naar concrete doelstellingen. Deze strategiekaart identificeert de kritieke succesfactoren (KSF’s) in de huidige strategie van GGNet voor het boeken van een gezond bedrijfsresultaat op de Zvw-markt. Daarmee wordt antwoord gegeven op de probleemstelling: Wat zijn de kritieke succesfactoren in de strategie van GGNet voor het boeken van een gezond bedrijfsresultaat op de Zvw-markt? Ik adviseer GGNet de strategiekaart te gaan gebruiken als basis voor het ontwerp van prestatie- indicatoren in haar BSC. Deze prestatie-indicatoren moeten gezamenlijk het instrumentarium van de Prestatie Monitor van GGNet gaan vormen. De voordelen van het gebruik van de Prestatie Monitor worden groter wanneer het model is ingevoerd in samenhang met een passende strategiekaart. De strategiekaart ondersteunt GGNet in het ontwerp van nieuwe kritieke prestatie-indicatoren en het koppelen van deze KPI’s aan de organisatiestrategie. De strategiekaart laat zien dat de vele KPI’s in een goed geconstrueerde BSC het instrumentarium vormen voor één heldere strategie. Het ontbreken van een strategiekaart verminderd de effectiviteit van de BSC wat op haar beurt de prestaties van de organisatie weer kan doen laten afnemen (Lucianetti, 2010). Naast dit advies zijn de belangrijkste aanbevelingen die in mijn onderzoek naar voren komen: • De strategiekaart kan van grote waarde zijn voor het communiceren van strategie. De strategiekaart kan direct ingezet worden als communicatie-instrument om aan alle medewerkers van GGNet het belang van een goede prestatie op de zorginkoopmarkt duidelijk te maken. • De huidige strategiekaart van GGNet laat zien dat de focus van de organisatie op de korte- en middellange termijn ligt. Ik adviseer GGNet ook haar lange termijndoelstellingen te concretiseren en een strategie te formuleren die tot het behalen van deze doelstellingen leidt. Wat moet er nu gebeuren om daartoe in staat te zijn? Het antwoord op deze vraag kan aanleiding vormen voor het formuleren van doelstellingen die als KSF’s in het leer- en groeiperspectief opgenomen kunnen worden in de strategiekaart. • Om de kans op een succesvolle implementatie van de Prestatie Monitor te vergroten is het van belang dat de Raad van Bestuur van GGNet zich uitspreekt voor de komst van dit prestatiemanagementsysteem. Wanneer zij overtuigd zijn van de voordelen moeten zij dit ook kenbaar maken aan de organisatie door actief deel te nemen aan het implementatieproces.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
GGNet
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63106
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page