University of Twente Student Theses

Login

Viewradar: Onderzoek naar de haalbaarheid van een ondersteunend product voor auditief beperkte fietsers.

Lohmeijer, J.A. (2013) Viewradar: Onderzoek naar de haalbaarheid van een ondersteunend product voor auditief beperkte fietsers.

[img] PDF
3MB
[img] PDF
1MB
Abstract:Fietsen is een toegankelijke manier van transport en zorgt tevens voor recreatie en ontspanning. Dit laatste geldt niet voor mensen met een auditieve beperking. Zij horen niet wat er van achteren nadert en voelen zich daarom onveilig. Uit de resultaten van de vragenlijst “Fietsen met een Auditieve Beperking” blijkt het volgende: De auditief beperkte fietser schrikt van voorbij scheurende wielrenners en brommers/scooters. Hierdoor is deze gespannen en past zijn rijgedrag aan. Een enkele respondent stapt niet meer op de fiets. Huidige hulpmiddelen zijn niet toereikend en bovenal stigmatiserend. Een fietsspiegel heeft zijn nadelen en beperkingen in het gebruik. Het door de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) ingevoerde Slecht Horend bordje (S|H) heeft geen effect omdat deze onbekend is. Er is daarom behoefte aan een nieuwe oplossing. Cor Toonen, zelf doof, kwam met het idee “Viewradar”; een apparaatje dat ziet dat er een object nadert en de fietser waarschuwt. De aanname is dat een dergelijk product het gevoel van onveiligheid van de auditief beperkte fietser wegneemt of beperkt. De opdracht was om de technische haalbaarheid van het idee te toetsen. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van het voorgestelde idee onderzocht. Volgens de techniekfilosofie kan men een product pas goed gebruiken als men de techniek “inlijft”. Men ervaart de werkelijkheid dan via de techniek, terwijl de techniek zelf in de achtergrond is geplaatst. Het principe van de “Viewradar” gaat uit van het waarschuwen van de gebruiker. De verwachting is dat een waarschuwing de gebruiker afleidt van het fietsen zelf, met alle gevolgen van dien. Deze hypothese is slechts te toetsen met behulp van gebruikstesten. Voor het onderzoek is gekozen om twee ideerichtingen in te slaan. Ideerichting A volgt het oorspronkelijke principe van het waarschuwen, terwijl ideerichting B uit gaat van het geven van informatie aan de gebruiker. Dit zal dan moeten gebeuren op een manier die subtiel en natuurlijk overkomt. De componenten van de “Viewradar” worden opgedeeld en beschreven als de volgende subsystemen: het detectiesysteem, verwerkingssysteem en feedbacksysteem. De stroom-voorziening, User Interface en behuizing gelden als ondersteunende systemen. Per systeem is naar de technische haalbaarheid gekeken. Toetsing wordt gedaan aan de hand van een Programma van Eisen en de vragenlijst. Als detectiesysteem komt bij beide ideerichtingen een Dopplerradar in combinatie met een Ultrasoonsensor als beste naar voren. Dopplerradar kan bij vrijwel alle weertypen functioneren en heeft geen probleem om het vereiste bereik (56 meter) te halen maar heeft moeite om op de korte afstand te kijken. Ultrasoonsensoren zijn accuraat op de korte afstand (tot 3 meter). Enig nadeel is dat radarsystemen momenteel prijzig zijn. Als feedbacksysteem is bij beide ideerichtingen gekozen voor een tactiel trilsysteem. Dit systeem kan zowel absolute (waarschuwing) als proportionele (informatief) feedback geven. Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat men graag een visuele bevesting wil. Dit kan via pictogrammen en/of kleurenlampjes. Technisch gezien lijken de beide ideerichtingen op elkaar. De componenten zijn vrijwel hetzelfde. Tevens sluiten zij elkaar niet uit, wellicht is een fusie van de twee richtingen een goede oplossingrichting. Gebruikstesten zullen dit uit moeten wijzen. De conclusie is dat de “Viewradar” zeker haalbaar is. Aandachtspunt is de kosten van het detectiesysteem. De verwachting is echter dat radar de komende jaren goedkoper wordt. Belangrijkste aanbeveling is om bij vervolgonderzoek de praktijk als uitganspunt te nemen. Gebruikstesten leiden tot stapsgewijze veranderingen van de “Viewradar”. Dit ontwerptraject resulteert in een prototype dat voldoet aan alle eisen en wensen. Pas dan kan gedacht worden aan massaproductie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63121
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page