University of Twente Student Theses

Login

Ontwerp van een modulair opgezet interieurconcept voor zelfstandige apothekers

Plant, M. (2011) Ontwerp van een modulair opgezet interieurconcept voor zelfstandige apothekers.

[img] PDF
160MB
[img] PDF
10MB
Abstract:Dit rapport is een verslag van de Bachelor Eindopdracht voor de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente, in opdracht van Technoplanning interieurbouwers. Het omschrijft de uitwerking van een onderzoek naar de mogelijkheden en het ontwerp van een modulair opgezet en gestandaardiseerd interieurconcept voor de publieksruimte van zelfstandige apotheken, met als hoofddoel het realiseren van een gunstiger kostenplaatje. Interieurbouw is een kostbare aangelegenheid waarvan zelfstandige apothekers de kosten, in de huidige situatie, moeilijk of niet meer kunnen opbrengen. Dit terwijl apothekers zich wel graag willen onderscheiden door middel van een kwalitatief en persoonlijk interieur. Een oplossing wordt daarom gezocht in het werken met een modulair en gestandaardiseerd systeem op basis van een constructief, functioneel en identiteits niveau. Als eerste is onderzoek gedaan naar de markt van apotheken ten behoeve van de algemene beeldvorming en verkenning van de probleemsituatie. Vervolgens zijn een aantal apotheken bezocht om meer vertrouwd te raken met de gang van zaken omtrent apotheken. Tijdens deze bezoeken is in het bijzonder gelet op de indeling en opbouw van het interieur, activiteiten en processen. Tevens zijn een aantal interviews met apothekers afgenomen om meer inzicht te krijgen in hun eisen, wensen en belangen betreffende de publieksruimte Daarnaast is een intern onderzoek uitgevoerd om de kennis en expertise van Technoplanning met betrekking tot de publieksruimte en de kosten van een apotheekinterieur in kaart te brengen. Aansluitend is gekeken naar modulaire werkingsprincipes en de mogelijkheden hiervan om een apotheekinterieur te standaardiseren. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn de opbouw van het interieur in verschillende interieuronderdelen, de eisen en wensen voor de publieksruimte, dat besparingen vooral behaalt dienen te worden op de proceskosten en het belang voor apothekers van het aanbieden van zelfzorgproducten. Gedurende het onderzoek is een ideegeneratie opgestart voor een mogelijke opzet van een modulaire en gestandaardiseerde aanpak. Een eerste opzet hiervoor is een stappenplan waarbij de gehele publieksruimte stapsgewijs wordt ingericht met modules op de drie verschillende modulaire niveau´s. Tijdens deze ideegeneratie is tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om de gehele publieksruimte op te zetten aan de hand van één modulaire gestandaardiseerde basis. De verschillende interieuronderdelen van de publieksruimte zijn hiervoor te divers. Als gevolg hiervan is na gezamenlijk overleg besloten om een stap verder te convergeren. In plaats van de gehele publieksruimte, wordt nu enkel gekeken naar een modulaire opzet van stellingen en gondola's. Stellingen en gondola's zijn per apotheek erg gelijkend en zijn vrijwel altijd hetzelfde van opzet, waardoor ze erg geschikt zijn voor standaardisatie. Vanwege deze ontwerpbeslissing is vervolgens een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de opbouw en toepassing van stellingen en gondola's, en verschillende stellingsystemen. Daarbij is tevens gekeken naar de mogelijkheden om zelfzorgproducten verder te integreren in het apotheekinterieur. Tijdens het onderzoek en de ontwerpbeslissing is een visie geformuleerd voor de opbouw en toepassing van een modulair en gestandaardiseerd zelfzorgconcept. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de visie is een functieanalyse en Programma van Eisen opgesteld. De belangrijkste eisen waren een goedkopere werking, een strakker afgewerkt resultaat en de mogelijkheid om stellingen en gondola's in een kromming te plaatsen, iets dat nu nog niet goed mogelijk is. Vervolgens is van start gegaan met het bedenken en ontwerpen van een basissysteem voor de opbouw van stellingen en gondola's. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar het ontwerp van een flexibele en uitwisselbare opbouw. Het uiteindelijke basissysteem bestaat uit een aantal staanders waar, met behulp van speciale hoekelementen in zowel rechte als gekromde toepassing, panelen in gehangen kunnen worden. Daarna is de aandacht verder gericht op het ontwerp van de modules waarmee de functionaliteit en de identiteit van stellingen verder naar wens kan worden samengesteld.Voor het aantonen van de financiële haalbaarheid zijn de kosten van de speciale onderdelen in kaart gebracht, waarbij de kosten overeenkomen met de huidige materiaalkosten. Tevens is een opzet gemaakt voor een gedetailleerde kostenraming om de besparing op de proceskosten in kaart te brengen. Tot slot is onderzocht hoe het zelfzorgconcept kan worden geïntegreerd in het werkproces van Technoplanning. Hierbij is gekeken naar het proces met de apotheker, de softwarematige intergratie, de aansturing van productie en de montage. Een case-study is uitgevoerd waarbij twee door Technoplanning ingerichte apotheken zijn opgezet aan de hand van het ontworpen zelfzorgsysteem. Hierbij is vooral gekeken naar de mogelijkheid om een eenzelfde opstelling te kunnen realiseren. Het zelfzorggedeelte kan geheel volgens de huidige situatie worden opgebouwd waarbij tevens een veel hoger afwerkingsniveau wordt behaald. Vervolgens zijn een aantal 3D visualisaties gemaakt waarin de werking en het gebruik van het zelfzorgconcept verder wordt geïllustreerd. Het uiteindelijk ontworpen modulaire gestandaardiseerde systeem voor het aanbieden en presenteren van zelfzorgproducten blijkt een goede haalbaarheid te hebben, zowel in gebruik als financieel. Het betreft een flexibel systeem waardoor er een grote ontwerpvrijheid is voor het inrichting van de zelfzorgpresentatie. Het heeft daarbij voldoende mogelijkheden om het geheel te personaliseren naar de wensen van de apotheker. Het systeem realiseert een hoger standaard afwerkingsniveau en heeft het de potentie om een gunstiger kostenplaatje te realiseren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63141
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page