University of Twente Student Theses

Login

Berekening en verklaring van de kostprijsontwikkeling van zonnepanelen door middel van learning curves. (

Garlich, Frank (2013) Berekening en verklaring van de kostprijsontwikkeling van zonnepanelen door middel van learning curves. (.

[img] PDF
986kB
Abstract:Aanleiding: De laatste jaren wordt er in de media veel geschreven over zonnepanelen. De Duitse overheid heeft de afgelopen tien jaar groots ingezet op zonne-energie, mede om de Europese CO2 doellijnen te behalen voor 2020 en 2050. De afgelopen twee jaar heeft de industrie te maken met een dalende vraag mede veroorzaakt door de financiële crisis. De Chinese overheid doet er alles aan om fabrikanten overeind te houden en maakt zich volgens Europese en Amerikaanse fabrikanten schuldig aan het dumpen van panelen op de wereldmarkt, wat heeft geleid tot importheffingen in Amerika en mogelijk in de toekomst ook in Europa. Europese landen zullen keuzes moeten maken hoe zij de Europese Co2 doelen van 2020 en 2050 willen bereiken, zonnepanelen zijn hierbij één van de weinige opties naast windenergie, biomassa en biobrandstof. Het is hierdoor interessant om de historische prijsontwikkeling van zonnepanelen te onderzoeken om zo een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden voor de toekomst. Analyse: In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de learning curve theorie die stelt dat de kostprijs van een product met een vast percentage daalt naar mate er meer van geproduceerd wordt. Hier blijkt bij zonnepanelen sprake van te zijn; sinds 1982 duurt het gemiddeld 29 maanden om het wereldwijd geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen te verdubbelen, de prijs daalde in deze periode van 29 maanden met gemiddeld 23.6% (de learning rate). Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken achter de geobserveerde prijsdaling zijn de vijf grootste marktspelers geanalyseerd van wie er zich vier in China bevinden. Deze marktspelers bereikten kostendalingen mede door minder Silicium te gebruiken, efficiëntere panelen te ontwikkelen, minder medewerkers per verkochte Megawatt in te zetten en operating expenses in zijn geheel te verlagen. Implicaties: Dit onderzoek kan enerzijds gebruikt worden door fabrikanten om productiedoelen te bepalen en anderzijds een richtlijn zijn dat hun kosten minstens met ongeveer 23% per twee jaar dalen om competitief te kunnen blijven. In de dataset is onder andere een lineaire daling in het aantal medewerkers per verkochte Megawatt gevonden. Daarnaast daalde het gebruik van Silicium per Watt-Peak en steeg de efficiëntie van modules. Al deze factoren kunnen van belang zijn om op de lange termijn te kunnen concurreren. Volgens de theorie van Conley (1970) is het raadzaam dat bedrijven zich in markten als deze waar hoge groei is vooral te focussen op het verkrijgen van een groot marktaandeel en niet op hoge verkoopprijzen; meer productie zal leiden tot lagere kosten en een betere concurrentiepositie als de groei daalt. Analisten en overheden kunnen de gevonden waardes gebruiken om (de risico’s van) fabrikanten in kaart te brengen. De learning rate kan overheden helpen met het bepalen van een toekomststrategie. Overheden kunnen productie stimuleren en daardoor de kosten verder laten dalen, zoals China en Duitsland momenteel doen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63160
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page