University of Twente Student Theses

Login

Acceptance and Commitment Therapy als e-health nazorgprogramma in de vorm van website en app voor chronische pijn patiënten

Acikel, Y. (2013) Acceptance and Commitment Therapy als e-health nazorgprogramma in de vorm van website en app voor chronische pijn patiënten.

[img] PDF
1MB
Abstract:In this study we investigated the possibility to develop an e-health aftercare program based on Acceptance and Comittement Therapy (ACT) in the form of a website or app. Chronic pain is a common problem where a good treatment and aftercare play an important role. ACT appears to be effective in the treatment of chronic pain. Patients at the rehabilitation center ‘het Roessingh’ are also treated with ACT. Due to insufficient aftercare there appears to be relapse among patients. E-health can provide a solution. This is the first study, as far as it is known to us, in which the end user is consulted through the entire development process. The research question is: What do chronic pain patients at ‘het Roessingh’ think of the system quality of the aftercare program, as a website or mobile app, which is based on ACT? The data is collected through use of mock-ups and a semi-structured interview. There are 28 participants interviewed with a mean age of 42.86 years (SD = 11.34). The system quality of the website and app is determined by coding the statements in the categories, user friendliness, feedback on design and safety. System quality implies to the user expectations about the program functionality and ease to operate. The statements about the user friendliness of the website are positive. The participants expect to use the website easily. The statements about the design of the website are also good. Participants were particularly positive about the colors. No statements are made about the safety of the website. In general the statements about the user friendliness of the app are also positive. The design also suits the participants. On the issue of security statements were about the privacy of the app. The statements show that the system quality of the website is good. There are no changes required to the website in its present state. However, the system quality of the app is insufficient. The system quality of the app could be improved with some modifications in the user friendliness and design. It could be expected that the website would be used because a high system quality. We cannot conclude the same for the app. Although it is important to also develop the app, because there are more and more smart phone users and people also get used to using the app's. SAMENVATTING In deze studie wordt de mogelijkheid om een e-health nazorgprogramma, dat gebaseerd is op Acceptance and Comittement Therapy (ACT) in de vorm van een website of app, te ontwikkelen onderzocht. Chronische pijn is een veel voorkomend probleem waarbij een goede behandeling en nazorg een belangrijk rol spelen. ACT blijkt een effectief therapievorm te zijn voor het behandelen van chronische pijn. Ook bij het revalidatiecentrum het Roessingh worden patiënten behandeld met ACT. Wegens onvoldoende nazorg blijkt er bij de patiënten sprake te zijn van terugval. E-health kan hier een oplossing voor bieden. Zover het bij ons bekend is, is dit het eerste onderzoek waarin de eindgebruiker bij het gehele ontwikkelingsproces mee is genomen. De onderzoeksvraag is daarom: Wat vinden chronische pijn patiënten op het Roessingh van de systeemkwaliteit van het nazorgprogramma, als website of mobiele app, dat gebaseerd is op ACT? De data werd verzameld door gebruik te maken van mockups en een semigestructureerd interview. Er zijn 28 participanten geïnterviewd met een gemiddelde leeftijd 42.86 jaar (SD=11.34). De systeemkwaliteit voor de website en de app is bepaald door de uitspraken te coderen op, gebruiksvriendelijkheid, feedback op design en veiligheid. Systeemkwaliteit houdt in of de gebruiker verwacht dat het programma functioneel is en dat het eenvoudig te bedienen is. Over de gebruiksvriendelijkheid van de website zijn de uitspraken positief. De participanten verwachten de website eenvoudig te kunnen gebruiken. Ook de uitspraken over de design van de website zijn goed. Participanten zijn vooral positief over de kleuren. Over de veiligheid van de website zijn er geen uitspraken gedaan. De uitspraken over de gebruiksvriendelijkheid van de app zijn over het algemeen ook positief. De design bevalt de participanten ook. Op het punt van veiligheid zijn er bij de app vooral uitspraken gedaan over de privacy. Uit de uitspraken blijkt de systeemkwaliteit van de website goed te zijn. De website heeft in zijn huidige staat geen veranderingen nodig. Echter is de systeemkwaliteit van de app nog onvoldoende. Met een aantal aanpassingen bij de gebruiksvriendelijkheid en de design kan de systeemkwaliteit verhoogd worden. Doordat de systeemkwaliteit van de website goed is kan er verwacht worden dat deze gebruikt zal worden. Dit kan niet gezegd worden over de app. Hoewel het wel belangrijk is om ook de app te ontwikkelen, want er worden steeds meer smartphones gebruikt en mensen wennen aan het gebruik van app’s.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63177
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page