University of Twente Student Theses

Login

‘Als wij denken dat zij denken dat ik het niet kan, geloven wij niet meer in ons kunnen.’ Een onderzoek tussen de verbanden van negatieve (gepersonaliseerde) meta-stereotypen, self-efficacy en centraliteit.

Brode, David (2013) ‘Als wij denken dat zij denken dat ik het niet kan, geloven wij niet meer in ons kunnen.’ Een onderzoek tussen de verbanden van negatieve (gepersonaliseerde) meta-stereotypen, self-efficacy en centraliteit.

[img] PDF
555kB
Abstract:Het idee voor dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van het werk dat de afgelopen 2 jaar is verricht met alleenstaande ouders die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. De medewerkers van de organisatie (Stichting ETF) die een grote rol heeft gespeeld bij het mogelijk maken van dit onderzoek werken al langer met deze en vergelijkbare doelgroepen. Zij hebben hun bevindingen gedeeld waardoor wij zijn gaan nadenken over de onderwerpen die in dit werkveld dagelijks aan de orde zijn. Een grote groep alleenstaande moeders zijn niet in staat om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen en wenden zich tot de bijstand voor financiele ondersteuning. De redenen en achtergronden die leiden tot het aanvragen van een uitkering zijn verschillend, maar uit gesprekken blijkt dat een groot deel van deze groep niet het gevoel heeft controle te hebben over zaken die in hun leven spelen. Het gevoel van controle hebben wij in dit onderzoek geconceptionaliseerd als self-efficacy. Wanneer iemand een uitkering aanvraagt wordt er een klantmanager toegewezen. Deze klantmanager is het aanspreekpunt voor praktische zaken en daarnaast belast met de taak om gedurende de tijd dat iemand een uitkering ontvangt te kijken naar oplossingen die het mogelijk maken dat een uitkeringsgerechtigde weer voor zichzelf kan zorgen en geen uitkering meer nodig heeft. Een klantmanager beoordeeld de persoonlijke situatie en kan ervoor kiezen om een traject in te zetten zodat een uitkeringsgerechtigde begeleidt en getraind wordt en aan zijn problemen kan werken. De keuze van een klantmanager om een traject in te zetten wordt echter vaak anders geïnterpreteerd. Uit talloze gesprekken komt een beeld naar voren die wij voor dit onderzoek hebben gebruikt, namelijk dat alleenstaande moeders een bepaald idee hebben over hoe er over hun wordt gedacht door de klantmanager van de gemeente. De gedachten die iemand heeft over hoe er over hem of de groep waartoe iemand behoort, wordt gedacht, worden meta-stereotypen genoemd. Wij maken voor ons onderzoek een onderscheid tussen gedachten die een alleenstaande moeder heeft over hoe er over haar persoonlijk wordt gedacht omdat ze tot een groep behoort en gedachten die alleenstaande moeders hebben over hoe er over hen als groep wordt gedacht. Omdat deze meta-stereotypen veelal negatief blijken te zijn en de strekkingen van die gedachten verwijzen naar de mate van controle die een alleenstaande moeder kan uitoefenen over haar situatie, willen wij onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een verband. De eerste verwachting is dat er ten eerste een negatief verband is tussen zowel negatieve meta-stereotypering op groepsniveau en negatieve meta-stereotypering op persoonlijk niveau en self-efficacy. Ten tweede verwachten we dat het verband tussen groepsmeta-stereotypen en self-effiacy wordt gemodereerd wordt door centraliteit, wat een maat is voor het gevoel van iemand tot een bepaalde groep te behoren. De gevonden correlaties bevestigen onze verwachtingen. Beide negatieve meta-stereotyperingen correleren negatief op self-efficacy. De meta-stereotypering op groepsniveau correleert sterker negatief waardoor onze beide hypothesen ondersteund lijken te worden. Wanneer we een regressie analyse toepassen heeft centraliteit als enige variabele voorspellende waarde. Dit zet ons aan het denken over de verwachte verbanden. Er lijkt sprake te zijn van mediatie door centraliteit tussen negatieve meta-stereotyperingen en self-efficacy. We doen enkele aanbevelingen voor mogelijk vervolg onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63193
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page