University of Twente Student Theses

Login

Het opstellen van een algemene werkwijze voor NBW toetsing district Raam

Leenders, Lisanne (2013) Het opstellen van een algemene werkwijze voor NBW toetsing district Raam.

[img] PDF
3MB
[img] PDF
117kB
Abstract:Het waterschap heeft in het district Raam de toetsing van het watersysteem aan de normen voor wateroverlast afgerond. Dit heeft het waterschap gedaan conform de landelijke standaardwerkwijze met betrekking tot de toetsing van het regionaal watersysteem (STOWA, 2011). Met behulp van hydraulische berekeningen zijn overstromingskaarten gemaakt. Deze overstromingskaarten worden vergeleken met de normeringkaart. Aan de hand van deze vergelijking wordt duidelijk waar de knelpunten in het kader van de NBW toetsing ontstaan, doordat op deze locaties, gezien de provinciale verordeningen te frequent inundatie vanuit het oppervlaktewater plaatsvindt. Bij de knelpunten zijn in het verleden oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze oplossingsrichtingen weergeven een mogelijke oplossing voor het geconstateerde knelpunt. Er is een methodiek nodig om deze knelpunten en globale oplossingsrichtingen te vertalen naar maatregelen die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Deze algemene methodiek is tijdens de opdrachtperiode opgesteld in de vorm van een stappenplan. In dit stappenplan zal de focus liggen op de T10 (grasland) en T25 (akkerbouw) gebieden. Met behulp van memo’s en informatie vanuit medewerkers van het waterschap zijn de knelpunten in het district Raam geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse en bezoeken aan twee andere waterschappen en het districtskantoor is er een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan is er rekening gehouden met het advies dat vanuit deze partijen is aangedragen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63281
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page