University of Twente Student Theses

Login

De adoptie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het basisonderwijs in Twente

Goossen, J.M. (2013) De adoptie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het basisonderwijs in Twente.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek levert een bijdrage aan onderzoek omtrent innoveren in het basisonderwijs. Er is onderzoek gedaan naar kenmerken die de timing van een innovatie zouden kunnen verklaren. We spreken van een innovatie wanneer het om de invoering van iets nieuws gaat, er sprake is van een ingrijpende verandering, het een nieuwe praktijk omvat en wanneer de innovatie zowel naar een proces als naar een resultaat verwijst. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voldoet aan deze kenmerken en staat centraal in dit onderzoek. In dit onderzoek wordt als case de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd. Aan de hand van deze case is er gekeken naar de timing van adoptie van de Meldcode door basisscholen in Twente. Adoptie staat in dit onderzoek voor het overnemen van de Meldcode en het vormgeven van de Meldcode op de eigen basisschool. Met behulp van de theorie van Fleuren (2009) is er geprobeerd de onderlinge verschillen in timing van de adoptie tussen basisscholen te verklaren. De verschillen in timing zullen aan het licht komen en vervolgens wordt er gekeken in hoeverre deze verschillen kunnen worden verklaard door, de kenmerken van de organisatie, de kenmerken van de sociaal politieke context en de kenmerken van de adoptiestrategie. Er is een vragenlijst gestuurd naar 288 basisscholen in Twente. Van de 288 basisscholen hebben uiteindelijk 63 basisscholen meegewerkt aan het onderzoek door het invullen van een online vragenlijst. Hierin werd hen gevraagd naar de adoptie van de Meldcode op hun basisschool. Ook is er gebruikt gemaakt van databases van het Centraal Bureau van de Statistiek en de Dienst Uitvoering Onderwijs om aanvullende gegevens voor dit onderzoek te bemachtigen. Met behulp van een regressieanalyse zijn de resultaten van dit onderzoek verkregen. De resultaten van dit onderzoek bevestigen niet wat er vooraf verwacht werd namelijk dat de timing van een adoptie verklaard kan worden door de kenmerken van de sociaal politieke context, de organisatie en de adoptiestrategie. In algemene zin kunnen we stellen dat het verklaren van de verschillen in timing door middel van de drie categorieën slechts voor een deel is gelukt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63301
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page