University of Twente Student Theses

Login

Politieke stokpaardjes - Onderzoek naar de relatie tussen politieke partijen en portefeuilles op lokaal niveau

Smeenk, Jacco (2013) Politieke stokpaardjes - Onderzoek naar de relatie tussen politieke partijen en portefeuilles op lokaal niveau.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek betreft de lokale portefeuilleverdeling onder politieke partijen in Nederland. Zijn politieke partijen op gemeentelijke niveau vaker in het bezit van portefeuilles met thema’s die zij belangrijk vinden? Het doel van dit onderzoek is om dat na te gaan en te kijken of er een relatie is tussen politieke partijen en portefeuilles. De hoofdvraag die bij dit onderzoek hoort is: “Is er een verband tussen politieke partijen en portefeuilles op lokaal niveau?” Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is allereerst gezocht naar literatuur over dit onderwerp. Na een korte verkenning zijn aan de hand van literatuur over partijfamilies, partijprogramma’s en beginselprogramma’s, de partij-idealen per partij uiteengezet. De meest specifieke partij-idealen zijn geïdentificeerd als stokpaardjes van de partijen. Om te onderzoeken of er een verband is, is gekeken naar het bezit van lokale portefeuilles van vijf partijen in Nederland: PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en SP. De beschikbare data zijn van het jaar 2004 tot en met 2012 en is aangeleverd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle portefeuilles van deze vijf partijen binnen die periode worden meegenomen in het onderzoek dus het gaat om een populatiestudie. De verschillende portefeuilles zijn ingedeeld in beleidsthema’s alvorens deze aan de stokpaardjes zijn gekoppeld. Op die manier is voor elke partij een bepaalde verwachting opgesteld, zodat bij de analyse kan worden gemeten of er sprake is van een verband tussen de partij en de voor hen belangrijkste portefeuilles in de vorm van een bepaald beleidsthema. De opzet van het onderzoek is longitudinaal. Er wordt gekeken naar de portefeuilleverdeling door de jaren heen. Hierdoor kunnen veranderingen en ontwikkelingen worden waargenomen. Door middel van een trendanalyse wordt per beleidsthema gekeken hoe het aantal portefeuilles van de partijen zich heeft ontwikkeld en hoe die zich tot elkaar verhouden. Daarnaast worden de grafieken per beleidsthema met de algemene trend vergeleken om afwijkingen van het gemiddelde te kunnen waarnemen. Als laatste stap voor het vormen van de conclusie wordt gekeken naar de verdeling van de beleidsthema’s binnen de partijen. Aan de hand hiervan wordt per partij onderzocht wat voor een deel een bepaald beleidsthema’s beslaat op het totale aantal portefeuilles van de partij. Het onderzoek laat zien dat er sprake is van een verband tussen politieke partijen en portefeuilles op lokaal niveau. Partijen zijn vaker in het bezit van portefeuilles die zij belangrijk vinden dan andere portefeuilles die een lagere prioriteit hebben.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63374
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page