University of Twente Student Theses

Login

Een prijsmodel voor Next-Select () e-business solutions

Vliek, K. (2012) Een prijsmodel voor Next-Select () e-business solutions.

[img] PDF
920kB
Abstract:Tijdens de ontwikkeling van het framework bij NextSelect ontstond er de vraag naar een nieuwe manier van prijzen, namelijk op basis van een licentie voor het framework en gebruik van de applicatie. Daarnaast zouden dan nog de kosten voor het servicecontract en de ontwikkeling van de applicatie worden gerekend. Dit riep echter de vraag op wat de prijs voor deze nieuwe licentie zou moeten zijn. Vandaar kwam er de vraag naar een model wat een advies voor deze prijs zou geven. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar het prijzen van maatwerk, en dan met name in de software branche. De aanbevolen prijstechniek welke voortkomt uit de literatuur (economische waarde) blijkt in de praktijk te moeilijk omdat het verzamelen van data daarvoor problemen oplevert. Verder is er geen eenduidig model of techniek gevonden die NextSelect verder kan helpen bij het prijzen van hun maatwerk service. Daarom wordt er bij het ontwerpen van een prijsmodel uitgegaan van data die wel beschikbaar is, of later beschikbaar zal komen, en van ervaring binnen het bedrijf. De prijs wordt in principe bepaald op basis van ervaring, en wordt ondersteund door een minimum en een maximum, namelijk de kosten en de bereidheid om te betalen van de huidige klanten. Het prijsmodel is te vinden in paragraaf 4.8 en in bijgevoegd Excel bestand ‘prijsmodel NextSelect’. Het prijsmodel bepaalt de minimale prijs die een klant zou moeten betalen, berekend op basis van de door de klant gemaakte kosten, relatief aan de belasting van die klant op de service. Dit model zorgt er dus voor dat NextSelect in ieder geval kostendekkend blijft, en op de lange termijn ook winst maakt, mits er voldoende klanten zijn. In de toekomst zou het prijsmodel voor NextSelect nog verder uitgebreid kunnen worden. Zo kan er in één bestand met alle klanten gewerkt worden, of kan er een koppeling tussen verschillende bestanden ontworpen worden, waardoor de data tussen verschillende bestanden automatisch uitgewisseld worden en deze altijd up-to-date is. Dit geeft ook minder kans op fouten. Daarnaast is er de wens van NextSelect om de prijs te bepalen per bereik van gebruikers, in plaats van per gebruiker zoals het nu is. Om het model zodanig uit te breiden ontbreekt het in dit onderzoek aan tijd. Naast dit prijsmodel zijn er aanvullingen op het business model van NextSelect gedaan, namelijk aanbevelingen om het bepalen van de prijs en het creëren van inkomsten te bevorderen: Het positieve effect van het creëren en behouden van langdurige klantrelaties wordt ondersteund door dit onderzoek. In het geval van prijsstijgingen wordt aanbevolen dit in kleine delen te doen, en in het geval van prijsdalingen dit ineens te doen. Door het toevoegen van een extra duur servicepakket bestaat de kans dat klanten eerder een duurder pakket kiezen. In het verkoopgesprek dient dit duurste model dan als eerste getoond te worden. De eventuele kortingen mogen pas getoond worden nadat de normale prijs getoond is. De communicatie van de propositie is van groot belang, en daarom zal NextSelect zijn best moeten doen om de klant te overtuigen van de waarde van zijn diensten in het algemeen, en van het framework in het speciaal
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63453
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page