University of Twente Student Theses

Login

Vroege Health Technology Assessment van de eNose technologie: wat is de toegevoegde waarde en wat zijn de toetredingsbarrières van de eNose?

Dolkens, C. and Willemsen, A. (2013) Vroege Health Technology Assessment van de eNose technologie: wat is de toegevoegde waarde en wat zijn de toetredingsbarrières van de eNose?

[img] PDF
2MB
Abstract:Achtergrondinformatie: Het metabolisme van personen verandert op het moment dat zij een bepaalde aandoening hebben. Dit beïnvloedt het patroon van de uitademingslucht. Dit patroon is ziektespecifiek. Met behulp van de eNose technologie, kan dit patroon worden geanalyseerd. Op basis hiervan kan worden bepaald of een patiënt een bepaalde aandoening heeft. De eNose company is een bedrijf in Zutphen die prototypes ontwikkelt. Het doel van dit bedrijf is om huidige diagnostische middelen te vervangen door de eNose. Probleemstelling: De verwachting is dat de eNose ook bij diabetes en longkanker ingezet kan worden in het diagnostisch proces. Om te onderzoeken in hoeverre de eNose toegevoegde waarde kan hebben op klinisch, patiëntencomfort en economisch gebied, is het van belang dat er al in een vroeg stadium een HTA wordt uitgevoerd. Voor de aandoeningen diabetes en longkanker is dit nog niet gebeurd. Ook is nog niet in kaart gebracht wat mogelijke toetredingsbarrières zijn. Methode: Om een vroege HTA uit te voeren, is er gekozen voor een kwalitatief explorerend onderzoek. Allereerst is er een theoretisch kader opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van een literatuuronderzoek. Vervolgens is, aan de hand van interviews, data uit de praktijk vergaard. Hierbij ligt de focus op de toegevoegde waarde die de eNose kan hebben in het diagnostisch, behandel en follow-up proces van diabetes en longkanker. In dit onderzoek is allereerst uitgewerkt in hoeverre de eNose, op klinisch, patiëntencomfort en economisch gebied, toegevoegde waarde kent. Vervolgens is gekeken naar de mogelijke toetredingsbarrières, de doelpopulatie, technologische vereisten en mogelijke concurrenten. Om de uiteindelijke acceptatie van de eNose-gebruiker te bepalen, is gekeken op welke gebieden de eNose toegevoegde waardes en toetredingsbarrières kent ten opzichte van de huidige situatie. Uiteindelijk zijn de toetredingsbarrières afgezet tegen de toegevoegde waardes. Resultaten: Per aandoening zijn zes zorgverleners geïnterviewd. Voor diabetes zijn er ook nog drie patiënten geïnterviewd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor diabetes de eNose een toegevoegde waarde. ten opzichte van de huidige situatie, kan hebben op het gebied van klinische relevantie en patiëntencomfort. De doelpopulatie zal een mogelijke toetredingsbarrière kunnen zijn. Bij het behandelproces is gebleken dat de eNose toegevoegde waarde, ten opzichte van de huidige situatie, kan hebben op het gebied van klinische relevantie, patiëntencomfort en economische aspecten. Voor het diagnostisch proces van longkanker kan de eNose een toegevoegde waarde kennen op het gebied van klinische relevantie, patiëntencomfort. De doelpopulatie is een mogelijke toetredingsbarrière. De eNose kan bij het follow-up proces van longkanker een toegevoegde waarde kennen bij patiëntencomfort. De technologische vereisten zullen op zichzelf waarschijnlijk, bij beide processen, geen toetredingsbarrière vormen. Conclusie: Als de eNose een toegevoegde waarde wil kennen op het gebied van klinische relevantie en patiëntencomfort, binnen het diagnostisch proces voor diabetes en longkanker, dan zal de eNose moeten voldoen aan vele, strenge, technologische vereisten. Bij beide ziektes kan de mogelijke, vergrootte, doelpopulatie een toetredingsbarrière zijn, waardoor er geen economische toegevoegde waarde zal ontstaan. Binnen het behandelproces van diabetes en follow-up proces van longkanker geldt dat de toegevoegde waarde op het gebied van patiëntencomfort, sterk afhangt van de technologische vereisten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63473
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page