University of Twente Student Theses

Login

Projectcategorisatie: een passende werkwijze voor projectuitvoering

Grouve, Susan (2013) Projectcategorisatie: een passende werkwijze voor projectuitvoering.

[img] PDF
4MB
Abstract:Lijnrecht is een reclamebureau dat creatieve concepten en campagnes gericht op groei voor haar klanten ontwikkelt. De directeur wil graag dat de projectmanagers beter op veranderingen en onzekerheden van de projecten inspelen, zodat hier op tijd naar gehandeld kan worden en doelstellingen gehaald worden binnen de gestelde randvoorwaarden. De volgende onderzoeksvraag wordt beantwoord: Hoe kunnen de projecten gecategoriseerd worden, zodat het projectmanagement inzicht in de onzekerheden horende bij het project en richtlijnen om het project te managen krijgt? In het onderzoek is ervoor gekozen om het NCTP-model van Shenhar en Dvir toe te passen op de projecten binnen Lijnrecht. Dit model bepaalt projecttypen aan de hand van vier dimensies: Novelty, Complexity, Technology en Pace. Om het model toepasbaar te maken op de projecten binnen Lijnrecht zijn alternatieve kenmerken geselecteerd waarmee de vier dimensies op het NCTP-model beoordeeld worden. Vervolgens zijn de verkregen projecttypen geclassificeerd in enkele projectgroepen,zodat hier managementrichtlijnen voor beschreven kunnen worden. Aan de hand van een beslisboom zijn alle projecten geclassificeerd in één van de vier projectgroepen: Kleine diamant, Grote diamant, Kleine ruwe diamant en Grote ruwe diamant. Per diamantgroep zijn specifieke richtlijnen beschreven met behulp van zowel de richtlijnen opgesteld door Shenahr en Dvir in het standaard NCTP-model, als observaties binnen Lijnrecht. Samenvattend kunnen Kleine diamant projecten gekarakteriseerd worden als zekere en duidelijke projecten waarbij het projectmanagement moet letten op het behalen van de gestelde randvoorwaarden met betrekking tot budget, kwaliteit en tijd. Grote diamant projecten worden gekarakteriseerd als onzekere en onduidelijke projecten waarbij het projectmanagement op een flexibele en creatieve manier moet focussen op het helder krijgen van het eindresultaat binnen de gestelde randvoorwaarden. Wanneer er een onderdeel van het project duidelijk is, moet het projectmanagement erop waken dat dit niet meer ter discussie komt te staan. De projectgroep met de Kleine ruwe diamant projecten kan de richtlijnen van de Kleine diamant projecten toepassen. Daarnaast zijn er per dimensie toevoegende richtlijnen beschreven, aangezien deze projecten een uitschieter bevatten op één of twee dimensies. Bij de Grote ruwe diamanten betekent de uitschieter juist dat een project op die dimensie meer zekerheid bevat. Hierbij zijn geen aparte richtlijnen voor de afwijkende dimensie opgesteld, aangezien deze het juist eenvoudiger maken voor het management. De tijd en energie die gespaard wordt door de afwijking binnen deze projectcategorie kan gestoken worden in het concentreren op de andere dimensies aan de hand van de richtlijnen beschreven bij de Grote diamant projecten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63504
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page