University of Twente Student Theses

Login

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces

Roelfsema, Melissa (2013) Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces.

[img] PDF
1MB
Abstract:In deze scriptie wordt er onderzoek gedaan naar het Payroll proces van organisatie X. Organisatie X is overgegaan op een nieuw salarisverwerkingssysteem, genaamd SAP euHReka. Na het invoeren van SAP euHReka zijn er verwerkingsproblemen ontstaan. Er is geen overeenstemming tussen het Bispers en SAP euHReka. Bispers is het personeelsinformatiesysteem van Human Resources (HR). Er mist een vertaalslag tussen de twee systemen waardoor er fouten worden gemaakt en de kwaliteit van het Payroll proces in het geding komt. Een procesbeschrijving maakt de manier van werken inzichtelijk en eenduidig. Op dit moment mist er een procesbeschrijving van het Payroll proces. Het ontwikkelen van een procesbeschrijving leidt ertoe dat werknemers effectiever en efficiënter kunnen werken. Nadat er een procesbeschrijving van het Payroll proces ontwikkeld is kan het Payroll proces geanalyseerd worden. Een procesbeschrijving maakt een inventariserende analyse van het Payroll proces mogelijk. Het doel van de inventariserende analyse is het identificeren van verbeteringsmogelijkheden voor het Payroll proces. Voor deze scriptie is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Wat is de doelmatige procesbeschrijving van het Payroll proces van organisatie X, en de inventariserende analyse van de informatie daaruit?’. De scriptie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de procesbeschrijving van het Payroll proces ontwikkeld. De procesbeschrijving komt tot stand door theorieën met betrekking tot processen en procesbeschrijvingen te combineren met informatie over het Payroll proces. ‘Business Process Modeling’ (BPM) wordt gebruikt om het proces te identificeren en vast te leggen. Door het functionele model, het object model en het coördinatie model in te vullen wordt het Payroll proces geïdentificeerd. Vervolgens wordt het proces vastgelegd door een data flow diagram te combineren met een object-oriented diagram. Elementen van deze diagrammen worden samengevoegd tot één schematische weergave. De procesbeschrijving van het Payroll proces is te vinden in hoofdstuk 5. Het tweede deel is de inventariserende analyse van het Payroll proces. In de inventariserende analyse worden knelpunten, controles en rapportages geïnventariseerd, de rol van automatiseren en digitaliseren wordt bepaald, en de mogelijkheden van kritieke prestatie indicatoren (KPIs) worden geïnventariseerd. Het doel is om verbeteringsmogelijkheden voor het Payroll proces te identificeren. De inventariserende analyse is gebaseerd op de procesbeschrijving en op de interviews met betrokkenen van het Payroll proces. De interviews zijn gebaseerd op theorieën met betrekking tot controles en rapportages, knelpunten en verbeteringsmogelijkheden. De interviews worden geanalyseerd door een samenvatting te geven per afdeling, vervolgens kunnen uit de samenvattingen stellingen worden afgeleid. Het belang van de stellingen voor het Payroll proces kan subjectief worden gemeten op een 5-puntsschaal. Op basis van deze subjectief gemeten stellingen vind er een inventariserende analyse van het Payroll proces plaats. Uit de inventariserende analyse worden verbeteringsmogelijkheden geïdentificeerd, deze worden opgenomen als praktische aanbevelingen aan het management van Payroll. De belangrijkste aanbeveling is dat er een interface tussen Bispers en SAP euHReka komt. Dit is op dit moment echter niet haalbaar en het is niet duidelijk wanneer het wel mogelijk is. Om deze reden worden er praktische aanbevelingen gedaan voor de huidige situatie. Een andere aanbeveling is dat er gebruik wordt gemaakt van de procesbeschrijving van het Payroll proces, weergegeven in hoofdstuk 5 van deze scriptie. Hierdoor kan er efficiënter en effectiever gewerkt worden. Daarnaast is het aanbevolen gebruik te maken van de KPIs opgesteld in paragraaf 6.2.4.. De KPIs kunnen uitgebreid worden naar eigen inzicht. De afdeling Payroll moet tevens requirements opstellen voor een goed werkend standenregister en deze overleggen met NgA. Het automatiseren van formulierenstromen moet uitgebreid worden. Aanbevolen wordt om de meeste mutaties via een workflow in te regelen. Als er meer workflows worden ingericht is het aanbevolen om gebruik te maken van een document managementtool. Tevens is het advies aan de afdeling Payroll om met twee schermen te gaan werken. Het werken via workflows is tevens goed voor de communicatie met andere afdelingen. Een belangrijke aanbeveling is dat functiescheidingen duidelijker gehandhaafd moeten worden. Ze moeten worden opgenomen in taak- en functiebeschrijvingen. Om de kwaliteit van controles te verbeteren moet de afdeling Payroll doorgaan met het formaliseren van controles. Daarnaast moeten er controles op de ingevoerde mutaties ontwikkeld worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63523
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page