University of Twente Student Theses

Login

Inzicht krijgen in de werklast op de verpleegafdeling

Nieuwerth, Stephan (2013) Inzicht krijgen in de werklast op de verpleegafdeling.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding Op verpleegafdeling 5 Noord in ZGT-locatie Almelo wordt gebruik gemaakt van nurse-patient ratio’s voor de personeelsplanning van de verpleegkundigen. Deze ratio geeft het maximum aantal patiënten aan dat aan een verpleegkundige op een verpleegafdeling toegewezen kan worden. Door toepassing van deze nurse-patient ratio kan de werklast op de verpleegafdeling worden verspreid. De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort uit de vraag vanuit het management van de eerdergenoemde afdeling of de gehanteerde nurse-patient ratio’s wel geschikt zijn voor de afstemming van de werklast. Deze vraag werd met name gesteld omdat er geen concreet inzicht is in de werklast van de verpleegkundigen en dat de nurse-patient ratio’s tot stand zijn gekomen op basis van inschatting. In de praktijk ervaren de verpleegkundigen het werk dikwijls als ‘hollen en stilstaan’. Doel van het onderzoek Het onderzoek richt zich derhalve op het verkrijgen van inzicht in de karakteristieken van de verpleegkundige werklast. Het management kan met behulp van deze informatie vraag en aanbod op een gefundeerde wijze op elkaar afstemmen. Aanpak Om kennis te bemachtigen over de verpleegkundige werklast doen we een literatuurstudie naar werklastindicatoren op de verpleegafdeling en naar een methode om een werklastonderzoek uit te kunnen voeren. Vervolgens voeren we een werklastonderzoek uit op de verpleegafdeling waarbij gedurende een aantal diensten de activiteiten van de verpleegkundigen met bijbehorende tijdsduren worden bijgehouden. Hiermee creëren we een overzicht dat een beeld schetst van de verpleegkundige werklast en vervolgens identificeren we de kritieke directe verpleegkundige activiteiten. Dit zijn de activiteiten die het meest bijdragen aan de directe werklast aan patiënten. Ook achterhalen we hoeveel tijd de verpleegkundige beschikbaar heeft voor directe patiëntenzorg. Met de verkregen informatie uit het werklastonderzoek gaan we patiënten classificeren in drie patiëntengroepen. De classificatie wordt gedaan op basis van werklastindicatoren uit de literatuur en hun samenhang met de kritieke directe verpleegkundige activiteiten. Tenslotte berekenen we voor elke patiëntengroep en type ligdag de werklast op basis van de data uit het werklastonderzoek. Resultaten en conclusies Als resultaat van het onderzoek kan er op basis van leeftijd, verwachte ligduur en de ASA-score patiënten ingedeeld worden in groepen en kan de directe verpleegkundige werklast objectief voorspeld worden. Deze informatie kan toegepast worden op operationeel niveau, zoals bij het roosteren van verpleegkundigen op de verpleegafdeling. De nurse-patient ratio dat wordt toegepast kan nu op gefundeerde wijze benut worden doordat er concreet inzicht is in de verpleegkundige werklast.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Ziekenhuisgroep Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63533
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page