University of Twente Student Theses

Login

Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten: een onderzoek naar preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten op middelbare scholen in Nederland.

Tankink, Sabine (2013) Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten: een onderzoek naar preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten op middelbare scholen in Nederland.

[img] PDF
1MB
Abstract:In het kader van mijn bachelor bestuurskunde is onderstaand onderzoek uitgevoerd, met als onderzoeksontwerp cyberpesten. De definitie van cyberpesten die in mijn onderzoek gebruikt is: Cyberpesten is een agressieve en intentionele handeling van een groep of individu, gebruik makend van elektronische vormen van contact, waarbij schade berokkend wordt aan een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen (Smith et all., 2008, p376). Cyberpesten is een steeds groter probleem aan het worden in onze huidige samenleving. Door de toenemende digitalisering zijn ook de manieren om te pesten toegenomen. Tegen cyberpesten is nog geen nationaal beleid voor scholen om cyberpesten aan te pakken. Mijn onderzoek op het gebied van cyberpesten gaat over de preventie- en interventie strategieën van leraren op verschillende middelbare scholen in Oost-Nederland. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat moet er volgens leraren worden gedaan aan cyberpesten op school en van welke (effectieve) preventie- en interventie strategieën maken leraren het meest gebruik om cyberpesten aan te pakken? Om de centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden wordt allereerst inzicht gegeven in de bestaande literatuur over het onderzoeksontwerp door middel van een literatuurstudie. Vervolgens wordt er een empirisch onderzoek uitgevoerd door middel van enquêtes, die door leraren van verschillende scholen in zijn gevuld. Hieruit blijkt dat er uiteenlopende interpretaties van cyberpesten ontstaan tussen de verschillende leraren. Cyberpesten is een probleem van de laatste jaren, sinds de opkomst van het internet is ook het probleem van cyberpesten ontstaan. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke preventie- en interventie strategieën leraren gebruiken om het probleem van cyberpesten tegen te gaan en of ze deze strategieën effectief vinden. De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van een cross-sectional design. De data wordt verzameld door middel van een vragenlijst op papier die bestaat uit open en gesloten vragen. Voor het beantwoorden van de deelvragen en daarmee de hoofdvraag wordt er gebruik gemaakt van de dataset die aan de hand van de vragenlijst is verkregen. Deze studie moet meer duidelijkheid verschaffen over cyberpesten op scholen en of scholen en schoolpersoneel op de hoogte zijn van deze, redelijk nieuwe vorm van pesten. Om potentiële slachtoffers te beschermen is het van belang dat leraren inzien dat cyberpesten een probleem is en dat ze wat aan dit probleem kunnen doen. Preventie- en interventie strategieën kunnen ervoor zorgen dat cyberpesten wordt voorkomen en eerder op wordt gemerkt, maar ook dat leraren weten hoe ze het beste met de daders en slachtoffers om kunnen gaan. Omdat er op dit moment zeer veel preventie- en interventie strategieën zijn voor (cyber)pesten, is het belangrijk om te weten welke strategieën leraren gebruiken om dit probleem aan te pakken en of ze vinden dat deze strategieën effectief zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63555
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page