University of Twente Student Theses

Login

Waarschuwingstool voor grondwateroverlast

Broekhuizen, I. (2013) Waarschuwingstool voor grondwateroverlast.

[img] PDF
7MB
Abstract:In de gemeente Bergen (NH) is regelmatig sprake van grondwateroverlast. Deze ontstaat deels door in de duinen gevallen regen die pas na enige tijd de binnenduinrand bereikt.Grondwaterstanden in de binnenduinrand worden gemodelleerd met PIRFICTmodellen (Predefined Input Response Function In Continuous Time). In de gemeente Bergen liggen 25 peilbuizen met een voldoende lange en frequente meetreeks om een tijdreeksmodel op te baseren. Voor 13 peilbuizen in het noorden van de gemeente Bergen kan een model worden ontwikkeld dat de grondwaterstand goed verklaart aan de hand van gemeten neerslag en potentiële verdamping. De ontwikkelde modellen worden gebruikt om stochastische voorspellingen te doen van de grondwaterstanden op basis van historische neerslag- en verdampingsgegevens met behulp van Monte-Carlosimulatie. Voorspellingen geven aan wat de verwachte grondwaterstand is bij gemiddelde neerslag, bij zeer veel neerslag en bij zeer weinig neerslag. Vooral voor hoge grondwaterstanden blijken deze voorspellingen goed te voldoen.De onzekerheid hangt af van het gebruikte model, het aantal dagen dat vooruit wordt voorspeld en de verdeling die voor de invoerreeksen wordt gebruikt bij de Monte-Carlosimulatie. De lengte van de tijdshorizon waarvoor voorspeld wordt,wordt bepaald door de maximale bandbreedte (afstand tussen voorspelling voor zeer natte en zeer droge situatie) die wordt geaccepteerd. In dit onderzoek is gekozen voor maximaal 30 centime. Op 16 augustus 2013 varieerde daarmee de voorspellingshorizon van 33 tot 110 dagen. Voor 1 januari 2013 was dit 55 tot 200 dagen. Om de voorspellingen te kunnen communiceren naar bewoners worden zij weergegeven op een webpagina. Gebruikers kunnen daar op een kaart een peilbuis selecteren, waarna de metingen, het model en de voorspellingen worden getoond. De webtool importeert automatisch de benodigde gegevens en updatet daarmee de gemodelleerde grondwaterreeksen en de voorspellingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63586
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page