University of Twente Student Theses

Login

Institutionele Vormgeving en Economische Prestaties: Een onderzoek naar de relatie tussen de institutionele vormgeving van een regio en het economisch presteren van een regio

Odink, Melanie (2013) Institutionele Vormgeving en Economische Prestaties: Een onderzoek naar de relatie tussen de institutionele vormgeving van een regio en het economisch presteren van een regio.

[img] PDF
2MB
Abstract:Dit onderzoek heeft getracht een antwoord te geven op de vraag of de institutionele vormgeving van een regio (in de vorm van de versnippering en de bestuurlijke status van de regio) een relatie heeft met de economische prestaties van een regio. De bestuurlijke aanpak van regionaal beleid en regionale samenwerking is een actueel onderwerp, omdat regionaal bestuur de afgelopen decennia steeds vaker voorkomt. Zo heeft de Commissie toekomst stadsregionale samenwerking (2009) geconstateerd dat de afgelopen 50 jaar een duidelijke en steeds grotere behoefte aan regionale samenwerking is ontstaan in Nederland. Echter weet de politiek niet goed hoe ze aan deze behoefte aan regionaal bestuur invulling moet geven. Op basis van onder andere de rational choice theorie van Feiock (2007) en de collaborative governance theorie van Ansell & Gash (2007) was de verwachting dat er wel een relatie bestaat tussen de versnippering en de bestuurlijke status van een regio (de institutionele vormgeving) en de economische prestaties van een regio. Deze eventuele relatie is onderzocht middels een correlationeel onderzoek waarin de statische relatie tussen deze twee variabelen is getoetst. De institutionele vormgeving is gemeten door middel van de indicatoren: het aantal gemeenten in de regio (de versnippering van de regio) en het karakter van de samenwerking in de regio (de bestuurlijke status). Het economisch presteren van de regio is gemeten door middel van de indicatoren: de economische groei van de regio, de koopkracht(pariteit) van de regio en het aantal aangevraagde patenten door de regio. De data van deze indicatoren zijn verkregen via Eurostat. Ter ondersteuning van de hoofdvraag zijn enkele deelvragen opgesteld die zijn beantwoord op basis van onder andere de Spearman Rho toets en de Mann-Whitney U toets. Bij het beantwoorden van de deelvragen bleek dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de economische prestaties van de verschillende regio’s, dat er een matig tot zwakke (significante) positieve relatie bestaat tussen het aantal gemeenten in een regio en de koopkracht(pariteit) en economische groei van een regio en dat er een sterke (significante) positieve relatie bestaat tussen het aantal gemeenten in een regio en het aantal aangevraagde patenten door een regio. Verder is gebleken dat er geen significant verschil is tussen de economische prestaties van een regio met een verplicht samenwerkingsverband en de economische prestaties van de overige regio’s. De conclusie van dit onderzoek is dan ook dat er wel degelijk een relatie tussen de institutionele vormgeving van een regio en de economische prestaties van een regio bestaat in de vorm van de versnippering van de regio, maar dat deze relatie relatief zwak is op basis van de gebruikte indicatoren en de spss toetsen waarmee deze zijn geanalyseerd. Het onderzoek is maatschappelijk relevant, omdat het regionaal bestuur in de lift zit en steeds populairder wordt, echter de politiek vindt het nog steeds lastig om invulling te geven aan de behoefte aan regionale samenwerking op bestuurlijk niveau. Door het vaststellen van een eventuele relatie tussen de institutionele vormgeving van een regio en het economisch presteren van een regio kan hier rekening mee worden gehouden bij het inrichten van regionaal bestuur. Ten slotte is dit onderzoek wetenschappelijk relevant, omdat er tot nu toe minimaal empirisch onderzoek is gedaan naar de factoren die het succes van regionaal bestuur beïnvloeden en er voornamelijk theorieën met betrekking tot dit onderwerp zijn gepubliceerd die niet empirisch zijn getoetst.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63594
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page