University of Twente Student Theses

Login

Anti-pestbeleid: noodzakelijk, nuttig of nadelig? Een beschrijvend onderzoek naar de meningen en ervaringen van basisscholen

Beekhof, E. (2013) Anti-pestbeleid: noodzakelijk, nuttig of nadelig? Een beschrijvend onderzoek naar de meningen en ervaringen van basisscholen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Pesten komt wereldwijd voor en vormt tot op heden een aanzienlijk probleem onder kinderen. Door de actualiteit van dit onderwerp en de prioriteit van dit maatschappelijke probleem in de politiek is er steeds meer aandacht voor de rol van de scholen. Dit is namelijk waar pesten voornamelijk plaatsvindt. Het anti-pestbeleid van scholen moet hier verandering in brengen. De laatste jaren is er een wildgroei aan anti-pestprogramma’s die ook massaal worden ingevoerd door scholen. De effectiviteit van deze anti-pestprogramma’s is alleen nog niet vastgesteld. Behalve de effectiviteit van deze programma’s onder de loep te nemen is kennis van meningen en ervaringen door de uitvoerders en gebruikers ervan ook zeer interessant, dit is namelijk nuttig voor het verbeteren van huidige anti-pestprogramma’s en essentieel voor het ontwerpen van nieuwe methodes. Dit onderzoek is een beschrijvend exploratief onderzoek waarbij getracht wordt nieuwe verbanden en theorieën te ontdekken. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘Hoe ervaren directeuren en leerkrachten het huidige anti-pestbeleid op hun school, en wordt het beleid daadwerkelijk uitgevoerd zoals dat bedoeld is?’ worden acht vraaggesprekken met acht respondenten op vier verschillende basisscholen afgenomen. Door interviews te houden met zowel directeuren als leerkrachten worden ook de verschillen tussen deze twee respondenten in kaart gebracht. De verzamelde data kan doormiddel van coderen worden geanalyseerd waarna de verschillende gemaakte categorieën antwoorden op zullen leveren op de onderzoeksvragen. De uitkomst van dit onderzoek is dat er zowel verschillen als overeenkomsten zijn tussen de meningen van scholen over het anti-pestbeleid. Er bestaat onder alle scholen veel ontevredenheid over de rol van de ouders, de betrokkenheid van ouders bij de school is gering en dient te worden verbeterd. Dit zal het aanpakken van pesten vergemakkelijken. Een andere uitkomst is dat in pestprotocollen meer aandacht dient te worden gegeven aan de preventie van pesten. Verder bestaat er onder alle scholen veel vrijheid in de uitvoering van beleid dit zou een oorzaak kunnen zijn van de ontevredenheid en onzekerheid van directeuren over de juiste uitvoering van methodes door leerkrachten waardoor er twijfels zijn over de effectiviteit van het aanpakken en voorkomen van pesten. De verschillen zijn te vinden in de mate van tevredenheid over de methoden die gebruikt worden. Waar de ene school gebruik maakt van een zeer actueel anti-pestprogramma ondervindt de andere school de nadelen van een sterk verouderde methode die daardoor niet meer consequent wordt gebruikt. In het geval van vervolgonderzoek is sterk aan te raden scholen te onderzoeken die allen gebruik maken van een officieel erkent anti-pestprogramma, in dat geval zijn de resultaten beter vergelijkbaar ook zou het onderzoek kunnen worden uitgebreid naar een groter aantal cases.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63620
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page